Gemeente SWF ontneemt ouderen informatie

IJlst - GemeenteBelangen is verontrust over de gemeentelijke informatievoorziening aan ouderen. Door alleen internet te gaan gebruiken voor de gemeentelijke informatierubriek 'Ta Jo Tsjinst' wordt de meerderheid van de ouderen niet bereikt. Onafhankelijk onderzoek door GemeenteBelangen wijst uit dat de papieren media een bereik hebben van bijna 60 procent bij mensen ouder dan  vijftige jaar.

Het percentage loopt verder op met de toename van de leeftijd. ,,Wij zien duidelijk de tendens: 'hoe ouder de inwoners des te beter de traditionele papieren media", aldus fractievoorzitter Peter Walinga. ,,Als de gemeente de gedrukte media niet meer gebruikt, dan missen we de oudere inwoners! Opmerkelijk is dat de huidige 'Ta Jo Tsjinst' in twee papieren kranten op dit moment een bereik heeft van bijna 50 procent. Daarnaast gaat bij overschakeling naar internet de gemeente van het 'aanbieden van informatie' naar 'zoek het zelf maar op'." Dat past mooi in de theoretische filosofie van een participatie maatschappij, aldus Walinga, maar zal in de praktijk niet werken. ,,Waarom zouden inwoners zoeken naar informatie als niet wordt verteld dat er iets is te lezen valt dat interessant voor ze is? GemeenteBelangen is dan ook geen voorstander van het afschaffen van de traditionele media. Een goede informatievoorziening aan alle burgers is een maatschappelijke plicht van onze gemeente. Daar zullen we ons sterk voor maken."