Vrijwilligers gezocht voor Preventief huisbezoek

Bolsward - Ouderenwerk, Timpaan Welzijn SWF zoekt, voor het project “Preventief Huisbezoek” in opdracht van de gemeente Sùdwest-Fryslân, vrijwilligers.

De bedoeling is dat zij “gewapend” met een vragenlijst 75 plussers gaan bezoeken in Bolsward, Koudum en Workum en de plattelandskernen rondom. Dit om informatie te verzamelen hoe senioren de sociale leefbaarheid ervaren maar ook om informatie te geven ter bevordering van het zelfstandig wonen Verwacht wordt van de seniorenvoorlichter dat hij/zij gemiddeld één à twee dagdelen per week beschikbaar is, goed kan luisteren en oog heeft voor ouderen. U krijgt goede begeleiding, een training en  deskundigheidsbevordering. Wilt u reageren of nadere informatie dan kunt u bellen of mailen met Ouderenwerk, Timpaan Welzijn, Marjolein Korf m.korf@timpaanwelzijn.nl Telefoon  06 - 46232043