Motie behoud politiebureau Koudum

Bolsward - De fracties van Gemeentebelangen,  GroenLinks en de VVD hopen met een motie donderdag de gemeente te bewegen het politiebureau in Koudum te behouden.

Uit veiligheidsoverwegingen willen de fracties dat de gewenste aanrijtijden van 12 minuten worden gehaald. Volgens de fracties is dit nu al een probleem en zal alleen maar verergeren bij sluiting. Vooral in het drukke zomerseizoen zal dit extra worden gevoeld doordat er minder politie beschikbaar is en er meer rekening moet worden gehouden  met verkeersbelemmeringen zoals openstaande bruggen. ,,Wij verwachten dat de aanrijtijden alleen maar zullen oplopen bij minder steunpunten. Wij willen door middel van een motie donderdag de gemeente oproepen niet in te stemmen met het voornemen het politiebureau in Koudum te sluiten", aldus woordvoerder Peter Walinga van de betreffende raadsfracties.