Bouw nieuwe school Koudum van start

Koudum - De bouw van de nieuwe basisschool in Koudum gaat volgende week van start. Woensdagmorgen om negen uur wordt het bouwbord onthuld bij de bouwlocatie aan 't Heale Paed 1.

De afgelopen weken is het oude schoolgebouw van cbs It Grovestinshôf gesloopt. De leerlingen en het team verblijven nu in een tijdelijke huisvesting aan de Westeweg. Na de onthulling van het bouwbord start de bouw van de nieuwe school. De oplevering staat gepland voor eind december. In de nieuwe school, die ontworpen is door Penta Architecten uit Harlingen en VNL architecten uit Grou, worden de twee Koudumer basisscholen ‘It Grovestinshôf’ en ‘De Welle’ gehuisvest.