Op reis door Zuid-Afrika

Sneek - De Theatershow South African Road Trip strijkt deze week neer in het Theater Sneek. Daarnaast de uitverkochte voorstelling Feteranen.

in South African Road Trip gaat het publiek zaterdag vanaf 20.15 uur anderhalf op reis door Zuid-Afrika aan de hand van Khayelitsha United Mambazo Choir en Live Band. Dat betekent genieten van heerlijke Afrikaanse zang, dans en muziek. Een droom? Nee hoor, de voorstelling South African Road Trip maakt het tot realiteit- in het comfortabele pluche van het theater. Een Zuid-Afrikaans gezelschap met zangeressen, een live band en het bekende Khayelitsha United Mambazo Choir, uit de townships van Kaapstad, brengt een prachtige avond vol Afrikaanse traditionele liederen en hedendaagse songs. De toneelvoorstelling Feteranen mei Freark Smink en Joop Wittermans vrijdag is uitverkocht. Twa âlde feteranen ha altyd fochten foar de frijheid fan Fryslân. Tsjin wat of wa’t dy ek mar bedrige. En as it moat dogge sy dat sa wer! De ien wol noch altyd net foar de oar ûnderdwaan. Mei unifoarmen fol medaljes binne sy betinking nei betinking presint. Hoe lang noch? De twa Fryske aktearkanonnen Freark Smink en Joop Wittermans spylje de beide feteranen yn dizze foarstelling dêr’t hilariteit en brekberheid, en herkenberheid en oerdriuwing elkoar ôfwikselje. Bouke Oldenhof skreau de tekst, Jos Thie naam de regy op him. South African Road Trip, foto Michel Rijk