Wethouder Mirjam Bakker sluit Himmeldagen af met schoonmaken schoolplein

Hemelum - Ruim drieduizend vrijwilligers hebben de afgelopen weken meegedaan aan de Himmeldagen in Súdwest-Fryslân. Als afsluiting van de Himmeldagen hielp wethouder Mirjam Bakker de kinderen van groep 1 en 2 van basisschool de Barte in Hemelum met het schoonmaken van het schoolplein.

Op 44 plaatsen in de gemeente hebben scholen, dorps/wijkbelangen, vogelwachten en scoutinggroepen deze Himmeldagen georganiseerd. De wethouder bedankt alle drieduizend vrijwilligers voor hun inzet. ,,Een schone leefomgeving is ook een prettige leefomgeving. Wij zijn daar met z’n allen verantwoordelijk voor. En als gemeente Súdwest-Fryslân helpen wij natuurlijk graag mee.” ,,Onze taak als gemeente is het faciliteren van dergelijke acties, maar ook het stimuleren om mee te doen.” Alle leerlingen van De Barte kwamen vrijdagmiddag in actie. Leerlingen van groep 7 en 8 gingen het water op en de groepen 3, 4, 5 en 6 gingen het dorp in. Ook de scholen in Witmarsum, Nijland en Koudum organiseerden vrijdag een Himmeldei. Het steunpunt Natuur- en Milieueducatie Groen Doen heeft een lesprogramma voor scholen die meedoen. Schoolgaande jeugd is een belangrijke groep in de aanpak tegen zwerfafval.