Lenteconcert Warnser koren in De Spylder

Warns - Op initiatief van zangkoor 'Net Seure Mar Sjonge' geeft dit koor op zondag 31 mei samen met het daarbij uitgenodigde koor 'Crescendo' een Lenteconcert in 'De Spylder' in Warns.

Het repertoire van beide koren bestaat uit een diversiteit aan liederen, welke deels gezamenlijk, maar ook afzonderlijk door de koren ten gehore zullen worden gebracht. De aanvang van het middagconcert is om 16.00 uur en de toegang is gratis. Na afloop wordt voor de gemaakte onkosten een financiële bijdrage gevraagd.'