Plantein scoort met gastvrijheid

Sneek -  Alle van de vijf kleinschalige zorglocaties van Plantein, onder andere de Waterman in Sneek en in Balk, zijn met vier of drie sterren op hun gastvrijheid beoordeeld. Deze hoge score werd bekendgemaakt tijdens het Nationaal Congres Gastvrijheidszorg 2015, dat gisteren in Utrecht plaatsvond. Het is een prachtige score, die de zeer gastvrije zorg bij Plantein, een zorgorganisatie in het zuidwesten van Friesland, garandeert.

Het is bijzonder dat alle locaties zijn gewaardeerd met minstens drie van de vijf mogelijke sterren. Zeker voor zorgwoningen De Waterman is dit bijzonder, omdat deze locatie voor de eerst keer meedeed en meteen vier sterren ontving. ,,Daar zijn we heel trots op”, zegt locatiemanager Ton Renkens. ,,Dat de audits melden dat de woonvorm tegemoet komt aan datgene wat waarde toevoegt aan het leven van de bewoners en dat deze zorgwoningen meteen vier sterren krijgen, is natuurlijk heel bijzonder.” Net als over deze locatie, wordt de gastvrijheid van de andere locaties als zeer gastvrij bestempeld. Door de rust, de structuur en de inzet van de relatief kleine groep vaste medewerkers van de zorgwoningen aan de Anna Paulownastraat in Sneek, is er hier bijvoorbeeld meer tijd en aandacht voor de bewoners en wordt tijdsdruk niet als zodanig ervaren. Ook dat is reden voor vier sterren, net als in 2013. En over de zorgwoningen in Balk wordt opgemerkt dat de medewerkers veel persoonlijk contact met de bewoners kunnen hebben dankzij de kleinschalige opzet van de zorgwoningen. Met deze beoordeling van Gastvrijheidszorg met Sterren, het landelijke waarderingssysteem voor de kwaliteit van gastvrijheidszorg dat inmiddels tien jaar bestaat, zijn alle negen locaties van Plantein voorzien van minimaal drie sterren. In de beginjaren 2004 en 2006 stond voeding centraal in de beoordeling, inmiddels omvat gastvrijheid meer dan alleen gezond en lekker eten. Bejegening en dienstverlening aan bewoners en patiënten zijn steeds meer een graadmeter geworden van hoe gastvrij een zorglocatie daadwerkelijk is. Het aantal sterren geeft de mate van gastvrijheid weer; het maximale aantal van vijf sterren wordt landelijk aan slechts zeven organisaties toegekend. Het doel van het waarderingssysteem is de kwaliteit van leven van cliënten en patiënten te verbeteren door het stimuleren van goede gastvrijheidszorg. De gedetailleerde resultaten zijn te vinden in de Sterrengids Gastvrijheidszorg 2015, die tijdens het congres is uitgereikt. Alle gegevens uit de gids worden ook gepubliceerd op www.zorgmetsterren.nl en de gids is ook via deze website te bestellen. Plantein biedt wonen, welzijn, zorg en dienstverlening en eerstelijns zorg in moderne voorzieningen aan met name senioren in Zuidwest-Friesland. Er zijn drie WoonZorg- en Behandelcentra in Sneek, Joure en Bolsward, een WoonZorgcentrum in Koudum en Zorgwoningen in Balk, Sneek, Lemmer en Joure. Daarnaast verhuurt Plantein woningen aan senioren in een appartementencomplex in Bolsward, waarbij men gebruik kan maken van de zorg- en dienstverlening van het naastgelegen woonzorg- en behandelcentrum Bloemkamp.