Boekenmarkt Martinikerk Bolsward

Sneek - De Martinigemeente Bolsward houdt van 12 september tot en met 1 oktober een grote boekenmarkt in de Martinikerk van Bolsward. De opbrengst is bedoeld voor de restauratie van het Hinsz-orgel. Er worden duizenden boeken aangeboden.

De boekenmarkt is zaterdag tijdens Monumentendag van 10.00 tot 17.00 uur. Op de andere dagen van 10.00 tot 12.00 en 13.30 tot 16.00 uur.