Onderzoek naar bijzondere interieurs Gaasterland

BALK -  Op dit moment loopt er een wetenschappelijk onderzoek naar historische interieurs of onderdelen daarvan in panden in de gemeente Súdwest-Fryslân. Inmiddels is de helft van dit onderzoek (inclusief Bolsward en Sneek) succesvol afgerond. In oktober wordt het onderzoek vervolgd in Hindeloopen, Stavoren, Makkum, Koudum, Warns en Molkwerum. Het initiatief daartoe wordt genomen door de in 2013 opgerichte Stichting Interieurs in Fryslân. Doel is onder meer het verkrijgen van kennis over historische interieurs die in Fryslân bewaard zijn gebleven.

Uniek

Bewoners wordt met het onderzoek getoond hoe uniek het is dat er nog interieuronderdelen bewaard zijn gebleven in hun huis. Op dit moment verdwijnen historische elementen in woningen in een hoog tempo. Vaak door onwetendheid verdwijnt definitief een deel van het Friese woonerfgoed. Middels een inventarisatie wordt getracht een totaal beeld van de Friese wooncultuur te krijgen. Door het onderzoek wordt geprobeerd bewoners zo enthousiast te krijgen, dat zij zelf dit stuk van de geschiedenis van hun huis, gaan beschermen. bewoners krijgen daarvoor een uitnodiging van een informatieavond. Zij worden daarna benaderd voor een afspraak voor een kortdurend onderzoek ter plaatse. De interesse ligt in schouwen, fraai snijwerk, originele plafonds, vloeren, tegels, bedstee wanden, glas in lood ramen of een opmerkelijke trap. Meubels en huisraad en dergelijke vallen er niet onder. Het gaat verder om de periode die loopt vanaf de 17e eeuw tot rond 1970 (Wederopbouw periode). Onderzoek is naar zowel ‘voorname’ panden als normale woonhuizen en boerderijen en eenvoudige (arbeiders)huisjes.

Helpen

Mensen die mee willen helpen door panden aan te dragen, waarin zich interessante onderdelen bevinden, kunnen contact  opnemen via het mailadres: info@interieursinfryslan.nl. Meer informatie over de stichting op www.interieursinfryslan.nl