Zijn Israël en de protestantse kerk goede buren?

Workum -  De Protestantse Gemeente Workum houdt op dinsdag 17 november weer een 'Goede buren' avond. Deze keer staat de relatie tussen de kerk en Israël centraal. Ds. Edjan Westerman, emeritus-predikant uit Aalsmeer, is betrokken bij het Israël beraad binnen de Protestantse kerk, en zal hierover meer vertellen. Dit tussen 20.00 uur en 22.00 uur bij Oer de Toer in Workum

Tijdens de 'Goede buren avond' neemt ds. Westerman ons aan de hand van de bijbel mee op een zoektocht naar Gods wegen met Israël en de volken: hoe God trouw blijft aan de kinderen van Jacob en hoe dat tot zegen zal zijn voor alle volken. Door de eeuwen heen is de relatie tussen de kerk en Israel moeizaam geweest. Al snel werd de bijbel ‘ont-Joodst’ en leek er voor Israël geen plaats meer in Gods heilsplan. Ook vandaag is Israël een gevoelig thema in de kerk waarbij de emoties al snel hoog oplopen. In september is het boek van ds. Edjan Westerman: de Messias leren, Israël en de volken – Gods weg leren lezen op de markt verschenen. Dit boek legt een basis voor nieuw gesprek in het gepolariseerd debat rond Israël. Vanaf 2005 is ds. Westerman betrokken bij het werk van Toward Jerusalem Council II een verzoeningsbeweging die verzoening tussen de kerken enerzijds en Messiasbelijdende Joden anderzijds nastreeft.