Huisartsenpraktijken kleine Zuidwesthoek sluiten zich aan bij Dokterswacht

Koudum -    De huisartsenpraktijken in Bakhuizen, Koudum, Warns en Workum sluiten zich per maandag 4 januari aan bij Dokterswacht Friesland. Het betreft de praktijken van de huisartsen Dijkstra en Osinga (Bakhuizen), Bakker en Sijtema (Koudum), Eijrond en Piersma (Warns) en Kroijenga (Workum).

Alle patiënten van de vier huisartsenpraktijken zijn door middel van een brief persoonlijk geïnformeerd. In totaal gaat het om circa 11.000 patiënten. Voor spoedeisende huisartsenzorg buiten de gewone praktijktijden kunnen zij vanaf 4 januari terecht bij de huisartsenposten van Dokterswacht Friesland. De dichtstbijzijnde huisartsenpost bevindt zich in Sneek. Voor spoed Dokterswacht Friesland verleent spoedeisende huisartsenzorg ’s avonds en ’s nachts (tussen 17.00 uur en 08.00 uur), in het weekend en tijdens feestdagen aan inwoners van Friesland. De Dokterswacht werkt op telefonische afspraak. Patiënten die buiten kantooruren dringend huisartsenhulp nodig hebben, bellen met 0900 - 112 7 112 (€ 0,10 pm). Ook het verkrijgen van (spoed)medicatie in het weekend verloopt via de Dokterswacht. Altijd eerst bellen: 0900 - 112 7 112 Iedereen wordt te woord gestaan door een ervaren doktersassistente. De assistente kan, indien nodig in overleg met de dienstdoende huisarts, telefonisch advies geven of een afspraak maken op de huisartsenpost met een van de Friese huisartsen uit de regio. Ook kan zij een afspraak maken voor een huisbezoek van een huisarts. Dit kan alleen bij patiënten die om medische redenen niet zelf naar de huisartsenpost kunnen komen. Dokterswacht Friesland heeft vijf huisartsenposten die gevestigd zijn in Sneek, Heerenveen, Drachten, Dokkum en Leeuwarden. Meer informatie over Dokterswacht Friesland: www.dokterswacht.nl.