‘De Welle’ en It Grovestinshôf’ verhuizen naar de nieuwe school

Koudum - De nieuwe school aan ’t Heale Paed in Koudum is bijna klaar. Aanstaande dinsdag om 9.00 uur wordt de sleutel aan de directeuren van ‘Gearhing’ en ‘Nije Gaast’ overhandigd.

Afgelopen januari is de bouw van het pand gestart. Het ontwerp van het pand is, van Hylke Zijlstra van Penta Architecten uit Harlingen en Teunis Vonk van VNL Architecten uit Grou. Deze twee architecten zijn beide opgegroeid in Koudum. Hylke Zijlstra is oud-leerling van ‘It Grovestinshôf’ en Teunis Vonk is oud- leerling van ‘De Welle’. De school is gebouwd door Jorritsma Bouw uit Bolsward. De kinderen starten 4 januari om 08.30 uur in het nieuwe gebouw. Later, dat zal voorjaar 2016 zijn, wordt het pand officieel geopend.