Zwembad en Sporthal Workum in handen van de gemeenschap

Workum - Eerder dit jaar stemde de Gemeenteraad in om afspraken te maken dat de nieuwbouw en beheer van een nieuwe Rolpeal in handen van de gemeenschap komt. Hoe? Dat wordt nu, onder begeleiding van adviesbureau Pentascope, uitgezocht.

Veel inwoners van Workum zijn direct bij betrokken bij het vormgeven van ‘De Nije Rolpeal’. Een vertegenwoordiging van alle gebruikers van de Rolpeal was op 26 oktober uitgenodigd voor een eerste bijeenkomst. Daaruit zijn verschillende teams van betrokkenen aan de slag gegaan. Er zijn teams voor duurzame energie, voor het oprichten van een rechtspersoon, voor het zoeken van een bestuur en voor de inrichting van het nieuwe gebouw. Iedereen heeft er zin in. “Je merkt dat de sfeer dat de snelheid erin zit”, zegt Walter Klerks, adviseur bij Pentascope. Half december zullen de eerste teams hun resultaten presenteren en begin 2016 moet er een nieuw bestuur zijn. Dat bestuur wordt samengesteld uit capabele mensen uit de gemeenschap, zodat zij met en namens Workum een mooie Nije Rolpeal kunnen neerzetten. “Het is heel belangrijk dat iedereen in de gemeenschap ook echt weet dat het hùn zwembad en hùn sporthal is”, aldus Walter. In het draagvlakonderzoek dat dit voorjaar gehouden is, heeft de gemeenschap voor € 180.000,- per jaar toegezegd aan vrijwilligerswerk, expertise en geld. De gebruikers van de Rolpeal en de meer dan 20 mensen die voor de zomer een plan indienden voor ‘behoud van de Rolpeal op locatie’ zijn nu actief voor ‘De Nije Rolpeal’. Denkt u ook actief bij te kunnen dragen, neem dan contact op met Gijs van Bilsen (gijs.vanbilsen@pentascope.nl).