Kindervakantiekampen Humanitas

SNEEK - Eén van de vele activiteiten van Humanitas Zuidwest Friesland is het organiseren van kindervakantiekampen. Deze kampen zijn bedoeld voor kinderen die om financiële, sociale of medische redenen niet op vakantie kunnen gaan.

Ieder jaar zijn er weer vrijwilligers actief die de deelnemers bij de vakantieactiviteiten ondersteunen. Deze mensen zorgen ervoor dat de kinderen een fijne vakantie hebben. Als norm wordt gehanteerd één leider voor vijf kinderen. De kinderen kunnen zich vermaken met sport, spel, disco, zingen en creatieve activiteiten. Dus samen kletsen, spelen, lol maken, knutselen, maar ook opruimen en schoonmaken. Met een bonte avond wordt de vakantieweek afgesloten. Aan de kampeerweek zijn kosten verbonden. De hoogte van de bijdrage wordt in overleg met de coördinator vastgesteld en is afhankelijk van uw financiële situatie. Neem voor meer informatie contact op via kindervak@humanitas-zwf.nl of bel de coördinator 0515 426761 of 0515 419623.