Geen risicovolle zeilwedstrijd

WOUDSEND - Aanhoudend zware wind heeft bij de geplande inhaalwedstrijd op de Hegemer Mar bij Woudsend dinsdagmiddag de wedstrijdcommissie weerhouden van een echte zeilpartij. Zestig minuten voor de al met een uur uitgestelde SKS-wedstrijd werd het evenement volledig afgelast.

De tweede wedstrijd op Woudsend zou in de plaats komen van de SKS-dag op Stavoren die ook toen wegens stormverwachting geen doorgang kon vinden. Dinsdag probeerde de wedstrijdcommissie met een uur uitstel alsnog de schippers te bewegen tot een verantwoorde zeilpartij. “De wedstriid wie juster dreech”, zo kwalificeerde Fekke van der Wal ’s ochtends bij de routebespreking in De Driuwpôle de eerste wedstrijd op Woudsend samen. “Fan ‘e middei wurdt der in hartstikkene hurde wyn ferwachte, mar it foarstel is dan ek om trije oere te begjinnen ynstee fan twa oere. Mar”, zo voegde hij er droogjes aan toe, “dan sile wy net sa lang”. Schippers als Albert Visser van Lemmer wilden best meewerken aan een latere start. “Mar, dan moatte wy wol in oerke as twa sile kinne. Wy wolle net in oerke sile, mar dan oant in oere as fiif”. De vraag bleef levendig overeind hoe hoog het plafond van de windkracht zou worden. “Wurdt it in gemiddelde wynkrêft seis mei útsjitters nei sân of wurdt it in gemiddelde fan fiif mei útsjitters nei seis?” wilde vooral Lodewijk Hzn. Meeter van Huizum weten. Een dag eerder hing hij al redelijk snel na de start de lier aan de wilgen vanwege de harde wind. Weerman Piet Paulusma voorspelde voor halverwege de middag een windkracht vijf in westelijk-Fryslân met uitschieters naar zes Beaufort. “Yn it eastlik part fan ‘e provinsje jildt foar in part dan in fjouwer”. Na snelle overeenstemming over een verlate start bleef de routebespreking kort van duur. “Bliuw mar sitten”, zo wuifde mede-organisator Teake van der Meulen naar schipper en bemanningsleden. “Bliuw mar sitten, want it wurdt deselde rûte as juster”. Aan de hand van de conclusies bij de routebespreking werd alles in gereedheid gebracht. Rond de klok van twee uur kon het complete draaiboek weer in roef of ruim: de windkracht was te lang te sterk. Soms per kruiser werden inderhaast schippers en bemanningsleden weer teruggebracht naar een veilige haven voor ditmaal een vervroegd kopje thee. Gevolg van de nieuwe afgelasting is dat er op Lemmer deze week drie wedstrijden plaatsvinden in de baai: woensdagmiddag, donderdagochtend (10.30uur als inhaal) en donderdagmiddag. (Foto’s: Jelle Raap)