INGEZONDEN | Aanpak zwerfafval

Na 35 jaar werk aan het terugdringen van zwerfvuil in en om Bolsward is dit probleem hier weliswaar beheersbaar. Toch is er, ondanks inzet en medewerking van de gemeente, organisaties als de Milieugroep, particulieren, alsmede educatie, nog teveel te doen.

Is hier nog niet voldoende doorgedrongen hoe slecht en lelijk al die rommel is? Extra hulp om de rotzooi in het buitengebied en bij de stadsranden, bedrijventerreinen, scholen, hangplekken, supermarkten en langs snoeproutes op te ruimen, is dan ook zeer welkom.

Bij deze daarom een vriendelijke oproep aan ‘Bolsward’: Veeg a.u.b. eens de straat, loop met de grijper door de plantsoenen, langs de bermen, haal drijfvuil uit de vaarten, sloten en grachten, ga ploggen (=al joggend vuil oppakken) ,of meld u bij de gemeente voor een structurele bijdrage. En handhavers: pak die vervuilers aan!

Met elkaar wordt het zo nog wel eens wat. Voor het algemeen belang.

Obe van der Meer, Bolsward.