Lezing en gesprek met Henk Kroes, vrijdagavond 8 februari

BOLSWARD - Henk Kroes is voor de meesten bekend als oud-voorzitter van de Friesche Elfstedenverenging en ijsmeester. Tegenwoordig is hij voorzitter van Nijkleaster. Vrijdagavond geeft hij een lezing in Bolsward.

Het Nijkleaster in Jorwert zoekt naar nieuwe wegen voor geloof en spiritualiteit. Het is een bijzondere plek waar mensen zich in alle stilte kunnen terugtrekken voor een adempauze een stille tijd en tegelijkertijd een plaats waar mensen elkaar ontmoeten in liturgie, gesprek of voor een wandeling.

Henk Kroes neemt bezoekers vrijdagavond mee in zijn persoonlijke drijfveren, geloofsbeleving en verbinding met de natuur. Psalm 115 vormt daarbij voor hem een persoonlijke leidraad.

De avond wordt georganiseerd door gesprekskring De Fûgelkrite van de plaatselijke PKN-kerken en begint om 19:45 uur in het Centrum aan de Gasthuissingel 33 in Bolsward, bij de Gasthuiskerk.

Belangstellenden zijn van harte welkom. Er wordt een collecte gehouden ten bate van Nijkleaster.