Bolswarder Dojo in de prijzen bij internationaal Iaido toernooi

VLEUTEN/BOLSWARD - Tijdens het jaarlijks gehouden internationale Iaido-toernooi om de Ishido Cup werd Bolswarder Gerben Berenschot van Karate- en Iaido school Shin Bu Ken uit Bolsward tweede in de klasse Mudan.

Dit is de klasse voor deelnemers die nog niet in het bezit zijn van de 1e Dan. Iaido is de kunst van het hanteren van het Japanse Zwaard, de Katana. Bij het bredere publiek bekend van de film ‘The last Samurai’.

De strijd om de Ishido Cup werd gehouden in Vleuten. De deelnemers en scheidsrechters kwamen vanuit heel Europa (onder andere België, Zweden, Duitsland, Spanje, Bulgarije en Italië).

Na afloop van het toernooi werden er Bondsexamens afgenomen door een internationaal gezelschap van examinatoren. Hierbij is Sytze van der Heide uit Pingjum geslaagd voor 3e Dan Iaido. Sytze traint al 15 jaar bij Shin Bu Ken.

Shin Bu Ken is een Karate- en Iaidoschool in Bolsward, op de hoek Broerestraat/Kerkstraat. De school is aangesloten bij de Rijkserkende bonden Karatedo Bond Nederland (KBN) en de Nederlandse Kendo Renmei (NKR). De lessen worden verzorgd door Herman Veltman Sensei (6e Dan Iaido, 4e Dan karate).

Karatelessen

Door de aanhoudende steeds groter wordende behoefte, start Shin Bu Ken op 1 maart jeugdkarate en 40+ karate (voor beginners). Jeugdkarate is voor de doelgroep van 8-15 jaar.

Karate voor zowel jeugd als 40-plussers is voornamelijk gefocust op de ontwikkeling en het in balans houden van de vitaliteit van lichaam en geest. Karatetrainingen zijn altijd aangepast aan het fysiek en mentaal van het individu. Karatetrainingen voor 40-plussers natuurlijk ook, hier kan men bijvoorbeeld zelf het tempo bepalen en dat maakt de kans op blessures erg klein.

De nadruk bij de lessen van beide groepen ligt op kleinschaligheid en persoonlijke aandacht. Beide groepen hebben een maximum ledenaantal van 12 leerlingen. Er zijn bij elke les twee Sensei aanwezig, om de persoonlijke aandacht te garanderen.