Verklein de kans op brand

Lemmer - Nu het najaar echt is begonnen en we het de komende donkere maanden binnen extra gezellig willen maken, is het goed om even stil te staan bij het gevaar van brand.

Niemand verwacht dat er in je eigen huis brand kan ontstaan. Toch gebeurt dat elk jaar bij ruim 100.000 woningen. Verklein de kans op brand bij u thuis: puzzel mee, schakel het rookmelderteam in of doe de test op www.verkleindekansopbrand.nl. brandkans1