Uitvoering Martini Cantorij op zondag 3 februari

BOLSWARD - De Martini Cantorij brengt zondagmiddag vanaf 14.45 twee werken van Dietrich Buxtehude ten gehore in de Martinikerk in Bolsward.

Ten eerste de cantate voor koor en instrumenten ‘Nichts soll uns scheiden von der Liebe Gottes’ en ten tweede het stuk voor zangstemmen en strijkorkest ‘Dein edles Herz, der Liebe Thron’.

Daarnaast wordt van Charles Gounod de bekende ‘Messe brève no.7 in C aux chapelles’ voor het voetlicht gebracht.

Als solisten werken mezzosopraan Netty Otter en Ronald Moerman met hobo aan deze cantate mee. Het strijkerensemble ondersteunt de soliste en het koor. Ook wordt de Cantorij begeleid door Sibout Akkerman op het koororgel. De dirigent van de Martini Cantorij, Doeke van Wieren, heeft de algehele leiding.

De toegang is gratis. Voor de bestrijding van de onkosten wordt bij de uitgang een collectegift gevraagd..