Súdwest-Fryslân: Culturele Hoofdstad smaakt naar meer

REGIO - Leeuwarden-Fryslân 2018 als culturele hoofdstad van Europa, kortweg LF2018, heeft Súdwest-Fryslân zo veel gebracht dat cultuurwethouder Stella van Gent de dynamiek ook in 2019 en de jaren daarna wil vasthouden.

,,Er is hier vorig jaar zo veel moois gebeurd”, zegt Van Gent. ,,We kunnen trots zijn op hoe inwoners van onze gemeente hun bijdrage hebben geleverd aan het culturele hoofdstadjaar. Dat smaakt naar meer.”

‘Kulturele Haadstêd smakket nei mear’ is dan ook de titel van de evaluatie van de vele culturele hoofdstadactiviteiten in Súdwest-Fryslân. Naast een terugblik op de grote en de vele kleinere evenementen, geeft de evaluatie aan hoe de gemeente kan leren van de successen.

In de aanloop naar het culturele hoofdstadjaar zin 37 projecten met een startsubsidie op weg geholpen, voor in totaal zo’n 135.000 euro. In het jaar zelf zijn bijna 50 nieuwe evenementen georganiseerd: van ‘Reve yn Fryslân’ in Greonterp tot ‘Meesterlijke Snekers-Must es kieke’ in Sneek, van ‘Expeditie Oerpolder’ in Workum/It Heidenskip tot ‘Sjen yn it Tsjuster/Tsjêbbe Hettinga’ in Burgwerd, en van ‘Zoutwest’ van SULT (in negen steden en dorpen) tot diverse ‘Under de Toer’-manifestaties (ook in negen steden en dorpen).

Veel aandacht ging er uit naar de realisatie van de fonteinen in de zes steden in de gemeente en naar muziekfestival At the Watergate. Drie dagen lang musiceerden zo’n zesduizend jongeren uit heel Europa op dertig podia. ,,Niet alleen in Sneek, juist ook in negen andere steden en dorpen in de gemeente”, memoreert Van Gent. ,,Bezoekers en inwoners waren vol lof over zoveel gratis cultuur.”

Wie het culturele jaar in ogenschouw neemt kan niet anders dan enthousiast zijn, stelt Van Gent. ,,LF2018 heeft positief bijgedragen aan de economie, de ecologie, de energie van alle deelnemers en bezoekers, en de esthetiek van onze omgeving. En dit alles met veel bezoek vanuit heel Nederland en Europa. Prachtig dat wij aan iedereen hebben kunnen laten zien hoe mooi en inspirerend Súdwest-Fryslân is.”

De provincie geeft in haar evaluatie van LF2018 aan vijf thema’s centraal te stellen voor de ‘Mienskiplike Agenda 2028’. Deze zijn: versterken economie en cultuurtoerisme, verbeteren artistieke klimaat, werken aan ecologie en circulariteit, iedereen doet mee – ieder heeft een talent en meertaligheid.

,,Deze thema’s passen bij de ambities van Súdwest-Fryslân”, zegt Van Gent, die spreekt over talentontwikkeling, ecologie, duurzaamheid, sterke binnensteden, nieuw geld voor evenementen en de iepen mienskipsregeling. Tijdens een bijeenkomst in maart wil ze met de gemeenteraadsleden in gesprek om hun wensen en ideeën te horen.

,,Ik zou het prachtig vinden als de dorpen en steden die in 2018 een voorstelling hebben gemaakt dat in de toekomst blijven doen, bijvoorbeeld eens in de drie, vier of vijf jaar. Passend bij wat een ‘mienskip’ aan kan”, zegt Van Gent. ,,En dat mensen in andere dorpen en steden hierdoor geïnspireerd raken en hetzelfde willen doen.”