Nijverheidsonderwijs Bolsward beschreven in boek

BOLSWARD - Van de hand van schrijver Jan J. Sangers komt het boek: ‘Nijenhove’ met als ondertitel ‘Van naaicursus tot lerarenopleiding 1931-1987, 56 jaar Vereeniging voor Chr. Nijverheidsonderwijs te Bolsward’.

Het boek is onlangs door de drukker afgeleverd en via de schrijver of in het documentatiecentrum van stichting Bolswards Historie -boven de bibliotheek- verkrijgbaar.

Het boek belicht de moeizame start, de gloriejaren en de afbouw van dit landelijk bekende onderwijsinstituut, gezien vanuit het perspectief van het bestuur van de vereniging, die het bevoegd gezag vormde. Mensen die vrijwillig en met grote inzet zich hebben ingezet voor de school.

Het boek is in een beperkte oplage van 100 stuks verschenen en kost 9,75 euro, dus belangstellenden die zeker willen zijn van een exemplaar, kunnen zich melden bij de auteur door te mailen naar janjsangers@gmail.com. Verzending is mogelijk met bijbetaling van de portokosten