Boekpresentatie in Schaatsmuseum Hindeloopen over langste periode zonder Elfstedentocht

HINDELOOPEN - Op 15 januari bestond de Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden precies 110 jaar. Diezelfde dag presenteerde sporthistoricus Jurryt van de Vooren in het Eerste Friese Schaatsmuseum in Hindeloopen het boek ‘8070 Dagen Wachten op de Elfstedentocht’.

Reinier Paping won de Elfstedentocht van 1963, waarna het maar liefst 8070 dagen duurde voordat hij een opvolger kreeg in Evert van Benthem. Henk Angenent en Klasina Seinstra waren in 1997 de laatste winnaars tot nu toe, inmiddels bijna 8070 dagen geleden. We betreden daarmee bijna het langste Elfstedenloze tijdperk. ,,Helaas”, aldus Angenent en Seinstra. Beide schaatsers kunnen eigenlijk niet meer wachten om opnieuw deze tocht te rijden.

Wiebe Wieling is sinds 2007 voorzitter van de Elfstedenvereniging, maar heeft in al die tijd nog nooit een tocht georganiseerd. Dat wil niet zeggen dat hij niets heeft te doen, zo zei hij tijdens de boekpresentatie.

Elk jaar opnieuw starten de voorbereidingen voor de komende winter, in de wetenschap dat dit waarschijnlijk niet zal leiden tot de volgende Elfstedentocht. Niets is zo tijdrovend als een Elfstedentocht die niet wordt gereden, merkt Van de Vooren daarom op in zijn nieuwe boek.

Koninklijk kruisje

De Amsterdamse sporthistoricus begon met zijn project op bijna hetzelfde moment dat Maarten van der Weijden in het water dook voor zijn zwemtocht langs de Friese elf steden. De enorme indruk die deze zwemmer hiermee maakte, was een nieuw hoogtepunt in de Elfstedencultuur. Dat was voor Van de Vooren weer de bevestiging dat de Elfstedentocht eigenlijk altijd vlakbij is, ook al is die al meer dan 22 jaar niet gereden. Friese begrippen als ‘klunen’ en ‘It giet oan’ zijn dankzij de Elfstedentocht opgenomen in de Nederlandse taal. En koning Willem-Alexander droeg zijn Elfstedenkruisje in 2013 tijdens zijn inhuldiging als staatshoofd, net als op het staatsieportret dat hij vorig jaar liet maken.

Deze bijzondere geschiedenis van de Elfstedentocht is nu door Van de Vooren vastgelegd in elf verschillende hoofdstukken, inclusief tientallen opmerkelijke afbeeldingen. Zo wordt onder meer de oudste prent van het beroemde bruggetje in Bartlehiem besproken, uit 1749. Waar het in dit boek vooral om gaat is hoe het toch mogelijk is geweest dat een Fries verschijnsel zo’n enorme invloed heeft in de rest van het land. De media zijn er altijd al heel erg geïnteresseerd in geweest, zowel nu als bij de eerste Elfstedentocht van 1909.

Voor Van de Vooren was het een bewuste keuze om 8070 Dagen in het Schaatsmuseum te presenteren, omdat juist dáár die eeuwenoude schaatscultuur is vastgelegd. Met Angenent, Paping, Seinstra en Wieling als eregasten trok de complete nationale pers naar Hindeloopen om hier verslag van te doen, bijna alsof de tocht daar ter plekke zou worden uitgeroepen. Zelfs Piet Paulusma wilde erbij zijn om vanaf deze plek zijn weerbericht te presenteren.