In 2018 forse daling aantal mensen met WW-uitkering

FRANEKER - Het aantal WW-uitkeringen in Friesland nam in 2018 af met 23 procent. In Waadhoeke was er zelfs een afname van 26,1 procent, in Harlingen daalde in dat jaar het aantal werklozen met 24 procent.

In alle sectoren daalde de WW. Vooral in uitzendsector, zorg, industrie en handel nam het aantal WW-uitkeringen af. Door de aanhoudende hoogconjunctuur vinden ook 50-plussers vaker werk vanuit een WW-uitkering.

Eind 2018 telde Friesland 10.597 WW-uitkeringen. Dat is 3,2% van de beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Friesland nam in 2018 fors af met 23,0% (-3.168 uitkeringen).

Ten opzichte van december nam het aantal mensen zonder betaalde baan wel toe met 2,6 procent in gemeente Waadhoeke. In Harlingen ligt dat percentage juist op een afname van 4 procent.

In alle provincies in Nederland daalt het WW-bestand sterk. Eind 2018 ligt het landelijke aantal WW-uitkeringen gemiddeld 20,4% lager dan eind 2017. De grootste dalers zitten in het Noorden. In Drenthe is de afname van de WW het sterkst (-25,3%). Na Drenthe is Overijssel de provincie met de sterkste afname van het WW-bestand (-24,6%), gevolgd door Groningen (-23,7%) en Friesland (-23,0%).

50 plussers vinden vaker werk

Dankzij de aanhoudende hoogconjunctuur vinden mensen makkelijker werk. Ook 50-plussers zien hun kansen op werk langzamerhand toenemen. Iemand die ouder is dan 50 jaar heeft minder kans om binnen een jaar werk te vinden dan een jonger persoon.

Uit onderzoek van UWV blijkt echter dat dit verschil kleiner wordt. Door de aanhoudende economische groei vinden ook 50-plussers sneller werk. Ook in Friesland is het aantal 50-plussers dat binnen een jaar werk vindt toegenomen.

Dit percentage ligt hoger dan landelijk. Daar heeft ook de dynamiek van de arbeidsmarkt in Friesland invloed op, die bij alle leeftijdscategorieën speelt. Mensen vinden sneller werk, maar verliezen dat ook vaker door het seizoenskarakter van de Friese arbeidsmarkt.