Vwo-leerlingen Marne college geven Engelse les op basisschool

BOLSWARD - CBS De Bron in Bolsward werd dinsdag bezocht door een groep van 26 leerlingen uit klas 3 VWO van het Marne college. Zij volgen het TweeTalig Onderwijs (TTO). Dit betekent dat in de eerste drie leerjaren ongeveer de helft van hun vakken Engelstalig is.

Aan het eind van het derde leerjaar sluiten zij TTO af en doen zij een Cambridge First examen, wat gelijk staat aan het examenniveau havo-Engels. De Vwo’ers gaven op De Bron Engelse les aan groep 8.

Leesopdracht

In kleine groepjes behandelden de leerlingen van het Marne college een leesopdracht met de kinderen uit groep 8. De leesopdracht werd afgesloten met een huiswerkopdracht, waarbij de kinderen gevraagd werd om een tekst in het Engels te schrijven.

De TTO-leerlingen gaan deze teksten beoordelen en geven de kinderen feedback –uiteraard in het Engels- op hun huiswerkopdracht. Wanneer de werkwijze goed voldoet, zal deze een vervolg krijgen.

Win-win situatie

De samenwerking tussen de leerlingen levert zowel de leerlingen van het Marne college als de kinderen van De Bron iets extra’s op. Esther Jorritsma, docent Engels bovenbouw havo/vwo: ,,Onze ‘tweetalig’-leerlingen toetsen hun Engelse vaardigheden op een bijzondere manier aan de praktijk. Zij doen aan kennisoverdracht en krijgen bovendien de kans om de vaardigheden van kinderen uit groep 8 te beoordelen, wat tegelijkertijd een beroep doet op hun kennis van de taal. De TTO’ers zijn ambassadeurs voor het vak Engels en kunnen hun uitstekende beheersing van de taal delen met groep 8.”

Bauke Korenstra, directeur van CBS De Bron, vult aan: ,,Tegelijkertijd wordt de Engelse taal op speelse wijze bij onze basisschoolleerlingen geïntroduceerd. Zij kunnen op een leuke manier ontdekken of tweetalig onderwijs in het voortgezet onderwijs misschien een goede keus is. Ook is het bijzonder om tijdens deze les samen te werken met leerlingen uit het voortgezet onderwijs.”

Verbinding tussen basis- en voortgezet onderwijs

De les wordt naderhand geëvalueerd door leerkrachten van CBS De Bron en docenten van het Marne college. Beide partijen vinden de samenwerking een positieve ontwikkeling en onderzoeken op welk gebied deze kan worden uitgebreid.

In december startte ook klas 1-TTO van het Marne college een samenwerking met Daltonschool De Blinker. De eersteklassers maakten een Engelstalig vlog. In dit filmpje stelden de leerlingen zich voor en konden kinderen uit groep 8 kennis met het dagelijks leven in het voortgezet onderwijs. Op hun beurt zullen de leerlingen uitgroep 8 via een vlog of een email communiceren met de TTO-leerlingen.

Het Marne college is in gesprek met alle basisscholen in Bolsward over samenwerking op het gebied van Engels, waardoor onder meer de overstap naar de ‘grote’ school wat minder spannend wordt gemaakt.

Bovendien organiseren leerlingen van het Marne college dikwijls uiteenlopende activiteiten voor kinderen van basisscholen. Leerlingen van de afdeling SDV speelden in december nog ‘Pietengym’ met de basisscholen en gaven voorlichting over vuurwerk. Ook bezoeken basisschoolleerlingen uit de regio het Marne college voor bijvoorbeeld lessen science en techniek.