Sander de Rouwe start de Actie Kerkbalans in Bolsward

BOLSWARD - De landelijke Actie Kerkbalans 2019 gaat op zaterdag 19 januari van start. In Bolsward doen de Katholieke Kerk, de Gereformeerde Gasthuiskerk en de Protestantse Martinigemeente mee.

Het startsein voor deze actie wordt op zaterdag 19 januari gegeven door gedeputeerde Sander de Rouwe. Om 13.00 uur zet hij de klokken van de Bolswarder Martinikerk in beweging.

Iedereen wordt dan uitgenodigd om naar deze kerk te komen. Er is Open Kerk met rondleidingen, orgelspel, een boekenmarkt en informatiestands. Na de stampvolle kerstnachtdienst met Deadline wil de Martinikerk zich profileren als een multifunctioneel gebouw waarin veel mogelijk is.

Onlangs heeft de provincie Fryslân dit gestimuleerd met een aanmerkelijk subsidiebedrag uit het Iepen Mienskipsfûns voor de nodige aanpassingen van deze kerk.

De Actie Kerkbalans heeft dit jaar het motto ‘Geef voor je kerk’. Jaarlijks halen 40.000 vrijwilligers in 200 kerken in Nederland geld op voor hun plaatselijke kerk.