Overeenstemming Antonius Zorggroep, gemeente Noordoostpolder en curatoren

SNEEK - De de Antonius Zorggroep, de curatoren van de MC IJsselmeerziekenhuizen en de gemeente Noordoostpolder hebben overeenstemming bereikt over ziekenhuiszorg voor de inwoners. Het Antonius neemt de ziekenhuiszorg over en gemeente Noordoostpolder zal het voormalige Dokter Jansencentrum aankopen.

De komende periode wordt de koopovereenkomst verder uitgewerkt. De overeenstemming met de curatoren geeft duidelijkheid voor patiënten in de regio.

Bij het Antonius Ziekenhuis in Emmeloord aan de Urkerweg 4 kunnen patiënten terecht op de poliklinieken, voor dagbehandelingen, voor een röntgenfoto, bloed prikken, scopieën, voor een gipsbehandeling en kleine chirurgische ingrepen. Het Antonius Ziekenhuis heeft het aantal spreekuren uitgebreid en er zijn voor diverse specialismen avondspreekuren beschikbaar. Een volledig en actueel overzicht van de spreekuren in Emmeloord en Sneek is te vinden op www.mijnantonius.nl.

Wethouder Marian Uitdewilligen van de NOP: ,,We zijn blij dat de Antonius Zorggroep de ziekenhuiszorg in Noordoostpolder overneemt. Als gemeente zetten we ons in voor goede zorg aan de inwoners. Dit is voor het college de reden om het voormalige Dokter Jansencentrum aan te willen kopen. Door het gebouw in eigendom te hebben, kan de gemeente meer regie voeren op het zorgaanbod in Noordoostpolder. We willen een goede zorgketen, dat wil zeggen een goede samenwerking tussen de verschillende vormen van zorg zoals de ziekenhuiszorg, huisartsen en thuis- en revalidatiezorg. Hierover zijn we, en gaan we verder in gesprek. Met het gebouw hebben we de kans om invloed uit te oefenen op goede zorg voor iedereen in de Noordoostpolder.“

Wanneer de gemeente het gebouw koopt, neemt ze ook de huurovereenkomsten over van de huidige huurders in het Dokter Jansencentrum. Alle huurders ontvangen hierover een brief en worden dan uitgenodigd voor een kennismaking.

Om de patiënten ook op langere termijn goed op te kunnen vangen, zal de Antonius Zorggroep begin 2019 starten met de huur van aanvullende ruimtes in het Dokter Jansencentrum. Vanaf 1 februari verhuist de polikliniek dermatologie naar het voormalige Dokter Jansencentrum. Ook voor een MRI kan men dan daar terecht.