Ambitieuze plannen SC Bolsward: voetballen op het dak van de Aldi

BOLSWARD - SC Bolsward heeft maandag haar plannen voor de herinrichting van sportcomplex Het Bolwerk gepresenteerd aan de leden, twee weken eerder waren de politici aanhoorders van de ambities. ‘SC Bolsward naar een hoger niveau’, zo luidt de werktitel. Letterlijk, in dit geval.

In de nieuwe plannen is namelijk een voetbalveld ingetekend op het dak van de Aldi. Een nog niet eerder vertoonde variant, die de ambities van de club kracht bijzet. De supermarkt is geïnteresseerd in de bouw van een nieuwe winkel op de plaats van het voormalige hoofdveld van CAB. Op het dak zou dan een voetbalveld moeten verrijzen, met parkeerplaatsen daar onder.

Het is slechts een onderdeel van de totale metamorfose van het sportcomplex, die naar schatting van de projectgroep -die vanuit de voetbalvereniging is opgesteld- zo’n tien miljoen euro moet kosten. Onlangs was een delegatie vanuit de politiek te gast bij de club om te plannen aan te horen. ,,Zij waren onder de indruk", vertelt voorzitter Arno Wip. ,,Dat we vanuit de club met zo’n plan weten te komen, daar hadden ze respect voor. Uiteraard zijn er ook heel veel vragen, maar we zijn niet met pek en veren de zaal uitgejaagd."

SC Bolsward besloot eind juli om te breken met Sporthart Bolsward en zelf het heft in handen te nemen rondom de ontwikkeling van de faciliteiten. De noodzaak voor vernieuwing is simpelweg te hoog om nog langer te wachten. Eerdere plannen misten volgens de bestuurders een gebiedsvisie. Dat het nu relatief snel met een gedegen plan komt, is te verklaren volgens Hajo Osinga, voorzitter van de commissie Facilitair. ,,Wij hadden redelijk strak in beeld wat we wilden. Daardoor konden we snel doorschakelen."

Toen zijn er ballen gaan rollen en onverwachte samenwerkingen ontstaan. De Aldi bleek ineens een serieuze gesprekspartner, zo vernam het bestuur via via. Er werd met een vastgoedontwikkelaar van de supermarktketen gekeken hoe de commerciële ambities van de Duitse grootgrutter aan kunnen sluiten bij de aspiraties van de voetbalvereniging. De Aldi is op zoek naar meer winkeloppervlak en is volgens de bestuurders van SC Bolsward bereid om daar voor te verhuizen. Hoe kunnen beide partijen elkaar versterken, was de vraag. Een supermarkt onder een voetbalveld, zo luidt het antwoord vanuit de Aldi.

Ook het clubgebouw en de kleedkamers komen volgens de tekeningen ‘op hoogte’. ,,Dat gebouw is voor alle gebruikers van sportpark Het Bolwerk", vertelt Osinga. ,,De insteek is om het inclusief te maken, zoals ook in de eerdere plannen van Sporthart. Als dat niet mogelijk blijkt, maken we het gebouw kleiner."

De mogelijke komst van de Lidl komt niet in de schetsen voor. ,,Zij zaten niet aan tafel", verklaart Wip. ,,Wij zijn niet tegen de Lidl", vult Osinga aan. ,,Wij zijn voor SC Bolsward."

Daarbij is ook gekeken naar de verkeersstromen van en naar Het Bolwerk. Een nieuwe aanrijroute vanaf de Eekwerdlaan is wenselijk om zo tot een verkeersontlasting te komen. Ook is de kruising vanaf de Corrie de Grootsingel doorgetrokken naar de Secretaris Haitsmalaan, zodat het verkeer rechtdoor kan in plaats van via de Trambaan.

Belangrijk speerpunt voor de club: ,,Wij willen de regie over ons eigen plan blijven houden. We willen nu met de verschillende fracties en andere stakeholders om tafel om te vragen hoe het binnen is gekomen en welke vragen zij nog hebben", aldus Wip.

,,Het is vijf voor twaalf, maar dat is het al jaren", gaat hij verder. ,,Wij zijn een hele grote kracht. We hebben duizend leden en zijn in bijna elk gezin vertegenwoordigd. We moeten stoppen met kijken naar wat niet kan, maar ons richten op wat wel mogelijk is."

Het plan an sich is al ambitieus. Van de tijdlijn die daaraan gekoppeld is kan hetzelfde gezegd worden. Op 2 september willen de bestuurders dat de eerste paal geslagen wordt. ,,Of dat optimistisch is?", vraagt Osinga zich hardop af. ,,Dat is een kwestie van perspectief. Je kunt ook zeggen: dan hebben we er zes jaar over gedaan", verwijst hij naar de voorgeschiedenis. In april moet een definitief plan klaarliggen.

Beide heren, die het mandaat vanuit het bestuur hebben gekregen, zijn ‘positief strijdbaar’. Van de begrote tien miljoen is zeven miljoen in de huidige prognose gedekt, mede doordat een grote commerciële speler zich aan het project lijkt te verbinden.

,,De focus ligt op onze ambitie. Zoeken naar mogelijkheden om die wegen te bewandelen", meent Osinga. ,,En als die er niet zijn, gaan we er omheen of doorheen", vult Wip aan. ,,Wij krijgen geen nul op het rekest", besluit zijn medebestuurder.

Yme Gietema.