Jelle Wiersma uit Wommels nationaal kampioen Frysk dammen

LEEUWARDEN - Een bijzondere combinatie van denksporten, zaterdag in Tresoar te Leeuwarden. In één van de zalen van Tresoar vond de twee wedstrijd plaats van de match om de wereldtitel internationaal dammen tussen Roel Boomstra en Alexander Shvartsman. Deze wedstrijd eindigde in remise.

Het publiek in Tresoar kon meegenieten van de wedstrijd via scherm en live analyse, maar ook enkele zalen verderop kijken bij of meedoen aan het NK Fries Dammen met vijf schijven per speler (Frysk) waaraan 20 spelers meededen, zowel Friese als internationale spelers uit binnen- en buitenland. En tussen de ronden door liepen ook deze spelers geregeld even aan bij de match in de andere zaal van Tresoar. Een schitterende combinatie die voor alle partijen verrijkend werkte.

Het toernooi Fries Dammen in Tresoar kende 6 ronden, waarin de spelers, ondanks het lage aantal remises (de tweede ronde kende zelfs helemaal geen remises) dicht bij elkaar bleven. Na vier rondes had iedere spelers minstens een halve punt laten liggen (en meestal meer).

Na vijf ronden leek het een uitgemaakte zaak dat één van de toppers Marten Walinga (Waaksens) en Jelle Wiersma (Lollum) met de titel ging strijken, maar zeer verrassend plaatste de hoofdklassespeler Siebren Dyk uit Jorwert zich in de laatste ronde op gelijke hoogte, zodat er in Tresoar barrages nodig waren. In deze partijen met verkort speeltempo moet Dyk het afleggen tegen zijn tegenstanders. Deze haalden allebei 1,5 punt, en moesten daarna nog twee beslissingswedstrijden spelen, voordat Wiersma uiteindelijk de titel naar zich toe trok.

De spanning in de Gysbert Japicx-seal van Tresoar was om te snijden, en voor alle drie de toppers klonk een daverend applaus.