Jaaroverzicht | December: opgravingen stadhuis en ijsbaan

Het jaar nadert zijn einde. Tijd om terug te blikken. Want wat gebeurde er ook allemaal weer in 2018? Een cultureel jaar, een sportief jaar en een jaar met politieke wisselingen van de wacht. Een overzicht met belangrijke of opvallende gebeurtenissen per maand.

Waar eerst nog een parkeerterrein lag, is nu een grote afgegraven modderpoel zichtbaar. In december is begonnen met de opgravingen achter het stadhuis. Onderzoekers van archeologisch adviesbureau RAAP voeren de werkzaamheden uit. In die eerder genoemde modderpoel zijn al diverse vondsten gedaan.

In december was er ook gesteggel tussen gemeente en de Vereniging Ondernemend Bolsward (VOB). Inzet: stadsverlichting en een schaatsbaan in het centrum.

Uiteindelijk zijn beide zaken opgelost: er schijnt licht in de Bolswarder binnenstad en ook de schaatsbaan heeft de jeugd een kleine drie weken de gelegenheid gegeven hun rondjes te maken.

Verder viel in december in deze krant nog te lezen over het nieuwjaarsfeest De Groene Voornemensshow. Op 1 januari staan verschillende Bolswarder muzikanten op het podium in de Groene Weide.