Jong en oud vieren samen kerst op CBS de Bron

BOLSWARD - Elk jaar wordt op de christelijke basisschool de Bron kerst gevierd. Dit jaar was het thema: Tel je mee? De kerstcommissie, in samenwerking met de ouderraad, had bedacht om ouderen uit te nodigen voor wie een gezamenlijke kerstmaaltijd iets moois kon betekenen. Op die manier wilde de school laten zien dat ook de ouderen meetellen.

In de school, sfeervol verlicht, waren op de verschillende lespleinen tafels gedekt. Jong en oud zaten door elkaar heen. Eerst was er een korte viering, met bekende liedjes zoals ‘Er is een kindeke geboren op aard’ en ‘Komt allen tezamen’. Een paar leerlingen staken de adventskaarsen aan of lazen een gebed voor. En natuurlijk mocht het kerstverhaal niet ontbreken. In de hogere groepen was er een combo, bestaande uit een aantal leerlingen en een juf, die de liedjes begeleidde.

De maaltijd bestond uit allerlei verschillende hapjes die door de ouders waren klaargemaakt. Hier was duidelijk flink werk van gemaakt en het smaakte dan ook heerlijk. Voor de ouderen waren het niet zozeer de hapjes als wel het samen eten met de kinderen wat de maaltijd zo bijzonder maakte.

De kerstviering werd met de ouders afgesloten door het zingen van het bekende kerstlied ‘Midden in de winternacht’.