Renovatie Súdergoabrêge bij Workum

WORKUM - Binnenkort start de provincie Fryslân met de renovatie van de Súdergoabrêge in de Súdergoawei (N359). De brug ligt over de Trekvaart aan de noordooskant net buiten Workum.

De twee afzonderlijk beweegbare brugdekken, voldoen niet meer aan de moderne regelgeving en worden vervangen. Dat geldt ook voor de het brugmechanisme en het geleidingswerk. De provincie heeft de laatste jaren een aantal bruggen gerenoveerd of vervangen. De Súdergroabrêge Workum is nu aan de beurt. Ook herstelt de aannemer de schades aan het beton. Aannemer Machinefabriek Emmen B.V. voert de werkzaamheden uit. De brug is klaar voor het vaarseizoen van 2019.

Omleidingsroutes

Voor het vervangen van de brugdekken wordt de N359 eenmalig gestremd. Dit gebeurt in de periode van donderdagavond tot woensdagochtend. Dit is in maart 2019. Tijdens deze stremming wordt het verkeer omgeleid.

Voor december geldt er beperkte doorvaart voor de scheepvaart en wordt de brug op afroep bediend. Van januari tot en met april wordt de brug niet bediend. De maximale doorvaarthoogte is dan 2,40 meter. In maart 2019 is de vaarweg eenmalig gestremd van donderdagavond tot woensdagochtend.

Planning en afstemming

Vanaf 1 april 2019 (start vaarseizoen) is de brug weer volledig beschikbaar. Op dit moment werken de provincie Fryslân en de aannemer aan het uitwerken van de planning. In overleg met Plaatselijk Belang Workum, Dorpsbelang Ferwoude, Dorpsbelang Nijhuzum, gemeente Súdwest-Fryslân en de provincie Fryslân worden gezamenlijk de laatste details geregeld rondom onder andere de verkeersmaatregelen en omleidingsroutes.

Brug op afstand bedienbaar

Tegelijk met de renovatie wordt de brug op afstand bedienbaar. De provincie heeft de laatste 25 jaar bijna twintig bruggen op afstand bedienbaar gemaakt. De komende jaren volgen er nog zeven bruggen. De provincie werkt met gemeenten samen om op termijn veertig bruggen vanuit de centrale bedienpost ‘het Swettehûs’ in Leeuwarden te bedienen. Met de afstandsbediening vervalt het tolgeld en de brugpauzes op deze bruggen. De Sûdergoabrêge is onderdeel van dit programma. Voor de Súdergoabrêge waren het tolgeld en de pauzes al eerder afgeschaft. Wel moet de brug nog worden aangesloten op de afstandsbediening.

Door de afstandsbediening verdwijnt het bedieningsgebouw. Er worden tien camera’s geplaatst en de plaats van slagbomen en verkeerseinen wordt aangepast. Lokale bediening blijft in geval van nood mogelijk.

Afstandsbediening moet veilig en vertrouwd zijn. Aan de hand van normen en richtlijnen en met kennis van de lokale omstandigheden wordt de plaats van de camera’s bepaald. Bij afstandsbediening wordt, net als bij lokale bediening, rekening gehouden met windrichting en, windkracht. Maar ook met de drukte op de weg en de vaarweg en de bediening van de Van Panhuysbrug in Tjerkwerd en de spoorbug bij Workum. De provincie streeft naar een vlotte en veilige doorstroming voor zowel het wegverkeer als het vaarwegverkeer.