Kindervragenuurtje op de Súdwest-agenda

SNEEK - Raadslid Marieke Vellinga (D66) is een warm pleitbezorger van een jaarlijks kindervragenuurtje in Súdwest-Fryslân. Een motie daarover werd op donderdagavond aangenomen met een stemverhouding van dertig voor en zes tegen.

De achtergrond van de ingediende motie was dat op 20 november het allereerste kindervragenuurtje in de Tweede Kamer plaatsvond. Dat was een enorm succes. ,,Zo'n kindervragenuur leek ons ook voor Súdwest een goed idee. In de eerste plaats omdat het belangrijk is goed te luisteren naar kinderen. Zij hebben vaak hele goede ideeën of vragen over hun omgeving die spelen in onze gemeente. Daarnaast is het voor de gemeenteraad en het college belangrijk dat we weten wat kinderen in onze gemeente bezighoudt”, legde Vellinga uit. Daaraan voegde het raadslid toe dat kinderen op deze manier al jong kennis kunnen maken met onze democratie en de kans dat ze als volwassene zich dan eerder betrokken voelen bij de (lokale) politiek is dan hopelijk groter.

Wethouder Mark de Man stelde voor een werkgroep in te richten om het kindervragenuur gestalte te geven. ,,Met een werkgroep kunnen we namelijk ook breder kijken dan alleen een vragenuurtje. Het is belangrijk dat het vragenuurtje niet een leuke maar eenmalige activiteit wordt, maar dat we als gemeente iets gaan neerzetten waarmee we kinderen en jongeren blijvend kunnen betrekken”, aldus democraat Vellinga.