Afzwaaiende Durk Stoker: ,,Wethâlder is gjin fak, mar in libben”

SNEEK - Het college en de raad nam donderdagavond officieel afscheid van FNP-fractievoorzitter Durk Stoker. Hij verlaat Súdwest-Fryslân vanwege het wethouderschap in buurgemeente De Fryske Marren. Stoker sprak een treffend afscheidswoord uit.

Durk Stoker was in het vorige college van SWF nog wethouder. Het was een persoonlijke teleurstelling dat dit wethouderschap geen vervolg kreeg. ,,Ik bin as wethâlder oan de kant set en dan falle jo yn in delte.” Stoker duidt hier op de dominante machtspositie van het CDA, dat ervoor koos om de VVD in plaats van de FNP in het nieuwe college op te nemen. Zodoende werd Stoker raadslid. Diverse mensen zeiden tegen hem: ,,Do hâldst it yn de rie noch gjin twa moanne fol, mar it duorre in jier.”

Stoker wees er verder op dat het in de politiek niet gaat om het hanteren van mooie woorden, maar om het nemen van de beste besluiten. En het gaat erom de inhoud naar een hoger niveau te brengen. Daarin is hij met verve geslaagd. Een bewijs daarvan is Stokers zeer sterke inhoudelijk optreden in de raadsvergadering van 4 oktober, waarin hij samen met en tegen zijn politiek opponent Maarten Offinga excelleerde in het debat over de bestuursrapportage.

Durk Stoker “hikke en tein op ‘e Jouwer”, speelde als kind in het park Heremestate, dat nu zijn werkplek vormt als wethouder van een gemeente die hij zeer goed kent. Ook was zijn vader eertijds 32 jaren werkzaam als gemeenteambtenaar in Joure. ,,Durk is en wie as fraksjefoarsitter in ferbiner mei in dúdlike fisy, wichtich om de FNP kearnwearden op in positive wize út te dragen. Belutsen by de mienskip, dêr dogge wy it foar. Durk tinkt ek net yn problemen, mar yn kânsen en útdagingen dy’t it fêst opsmite sille”, aldus de nieuwe fractievoorzitter Corrie Bergstra. Als raadslid wordt de vertrekkende Stoker opgevolgd door Jikkie Ruiter-Postma.