COLUMN | Boomridder

Bolsward en bomenkappen is nooit een gelukkige combinatie geweest. Bolswarders houden van hun bomen, maar de lokale overheidsinstanties denken daar vaak anders over. In een grijs verleden, toen Bolsward nog gewoon zichzelf was, brak er al eens bijna een volksopstand uit toen bomen en een groenstrook langs de A7 zouden moeten verdwijnen om van een nieuw bedrijventerrein een zichtlokatie te maken.

Het groen heeft dat uiteindelijk gewonnen. En recent nog heeft de gemeente Súdwest-Fryslan in een aanval van hakwoede bomen in het centrum compleet met feestverlichting in de hakselaar laten verdwijnen. Het heeft wat overtuigingskracht gekost om de kapgekken in Sneek ervan te overtuigen dat dit niet zo handig was, maar dat is gelukt. Daardoor zit Bolsward dankzij op gemeentekosten gehuurde feestverlichting nu gelukkig niet in het donker.

Het hakgevaar is echter nog niet geweken. Vanwege het gemeentelijke hakbeleid zijn er inmiddels weer heel wat bomen van een wit kruis voorzien en dat betekent dat zij uiteindelijk het loodje zullen leggen. Soms is het nodig dat een boom wegens ziekte of gevaar geveld wordt, maar in veel gevallen kan daar ook een vraagteken bij worden gezet. Dat doet Bolsward dan ook.

Dus is onder leiding van Hette Abma, alias H.A. de Boomridder, de Bomen Beschermgroep Bolsward in het leven geroepen. Hun doel is om te voorkomen dat alle aangekruiste bomen ook daadwerkelijk voor de bijl zullen gaan door goede exemplaren van een groen hart te voorzien. Wie denkt hier zomaar wat te kunnen gaan hakken, kent de Bolswarders niet.

Max van den Broek.