Dorpsfiets als verzamelbak voor ideeën om de mobiliteit op het Friese platteland te verhogen

BURGWERD Een fiets als verzamelbak voor ideeën om de mobiliteit -en dus de leefbaarheid- in Friese dorpen te verhogen. Bolswarder Evert Salverda startte vrijdag in Burgwerd met de eerste etappe in de regio Midden-Fryslân. Dit in het kader van het project BûtenGewoan Berikber.

Het is een winderige en gure vrijdagochtend als Evert Salverda uit Bolsward zijn eerste meters maakt op de ‘estafettefiets’. Het is even oefenen. Draaien, keren, sturen: de eerste bestuurder moet nog wennen aan de elektrische bakfiets. De bedoeling is dat deze binnen twee dagen van eigenaar wisselt. Dat is het praktische gedeelte. De achterliggende gedachte is dat inwoners van het gebied met elkaar van gedachten wisselen over de bereikbaarheid van dorpen. Hoe kan het in de toekomst beter of efficiënter? Wat zijn de mogelijkheden?

De opdracht kwam van de provincie Fryslân. De provincie spreekt zelf van een ‘sterke hoofdstructuur in en om het gebied’, doelend op de bestaande autowegen en buslijnen. Het vraagstuk richt zich juist op bewoners van het buitengebied. De dorpen dus. Hoe kunnen zij beter aansluiting vinden op het bestaande vervoersnetwerk?

Friesland is voor het project opgedeeld in drie gebieden: Noordwest-Fryslân, Midden-Fryslân en Zuidoost-Fryslân. De uitvoering voor Midden-Fryslân, dat reikt van Zurich tot Joure en Marum, is in handen van DBZ. Het creatieve denkbureau kwam met het idee van de fiets. ,,Wij willen op een andere manier informatie ophalen. Het idee is gebaseerd op de Giel Mobiel”, legt Daan de Beer uit, doelend op een soortgelijk concept van radio-dj Giel Beelen. ,,Inwoners van de dorpen komen door de dorpsfiets bij elkaar op bezoek en raken met elkaar in gesprek.”

Er wordt voor deze manier van kennisvergaring gekozen omdat de dorpelingen als ervaringsdeskundigen gelden. Zij weten als geen ander hoe het gesteld is met de bereikbaarheid van hun woonplaats én hoe dit dus mogelijk beter kan.

Het fietstraject duurt tot en met januari. Daarna wil DBZ op een ‘creatieve manier’ om tafel met de deelnemers en andere geïnteresseerden om zo, met de informatie uit de bakfiets, tot mogelijke oplossingen te komen. Dit wordt vervolgens voorgedragen aan de provincie. ,,Dan is het aan de politiek. Wij maken dus geen beleid”, benadrukt De Beer. ,,Wij komen met een door de mienskip gedragen advies.” Dat wordt in maart aangeleverd. ,,We kijken hoe we binnen het bestaande budget kunnen verbeteren.”

Salverda meldde zich zelf aan voor het initiatief. Hij is één van de drie rayondhoofden. ,,De leefbaarheid van het platteland staat al onder druk”, vertelt hij. ,,Daar is het vervoer een schakel in. Bijvoorbeeld voor schoolkinderen en ouderen”, noemt hij als voorbeeld.

De Bolswarder lijkt de ideale kandidaat. ,,Ik fiets zelf veel. Zo’n vijf- zesduizend kilometer per jaar.” Een even zo lange afstand legt hij ook af met het openbaar vervoer en met een deelauto.

Het voortraject van BûtenGewoan Berikber loopt al langer. De posters die in elk dorp hangen, bracht Evert ook per fiets rond. En hoe hij die vrijdagochtend in Burgwerd kwam? ,,Lopend”, is het veelzeggende antwoord. Zijn eerste stop is Itens, Van daaruit gaat de fiets verder door Friesland.

Geïnteresseerden die ook op de dorpsfiets willen stappen, kunnen mailen naar hallo@dbz.frl.

Yme Gietema.