Van wit kruis naar groen hart?

BOLSWARD - De gemeente begint in december met het kappen van bomen. De witte kruisen op de om te zagen exemplaren zijn een doorn in het oog van Hette Abma. Hij startte de Bomen Beschermgroep Bolsward. Beleidsadviseur Douwe de Groot geeft namens Súdwest-Fryslân een toelichting op de kap-procedure.

De gemeente begint in december met het kappen van bomen. De witte kruisen op de om te zagen exemplaren zijn een doorn in het oog van Hette Abma. Hij startte de Bomen Beschermgroep Bolsward. Beleidsadviseur Douwe de Groot geeft namens Súdwest-Fryslân een toelichting op de kap-procedure.

Vooropgesteld: Abma heeft bepaald niet de illusie dat hij alle bomen kan redden. Hij opteert voor meer communicatie en inzicht over het waarom van de kap. ,,Al die witte kruisen kwamen hard binnen”, begint Abma zijn betoog voor de oprichting van de beschermgroep. ,,Ik wilde iets doen om aan dat gevoel tegemoet te komen.”

Abma respecteert het beleid dat Súdwest er op nahoudt, maar vraagt zich af of er in sommige gevallen wordt gekozen voor economisch aantrekkelijkere maatregelen in plaats van extra moeite tot behoud. ,,Zit er speelruimte op de opdracht die is gegeven?”, wil de initiatiefnemer weten. ,,Het speelt zich af voor het oog van de burger. Die staat machteloos. Als het witte kruis er op staat, is het eigenlijk al te laat.”

Dat weet ook Douwe de Groot, beleidsadviseur Groen van de gemeente. Hij benadrukt dat Súdwest echt geen bomen kapt als dat niet noodzakelijk is. Bovendien is de communicatie volgens hem wel in orde. ,,Daar besteden we juist veel aandacht aan omdat het heel gevoelig ligt. We hebben de bomenkaart, die in september al online komt. Zo kunnen mensen in een vroeg stadium zien welke boom gekapt wordt. Juist voordat er een kruis op komt.”

Ook staat bij elke ‘punaise’ op de kaart -deze staat voor een boom die gekapt wordt- een uitleg. ,,En als wij een boom kunnen redden door ‘m te snoeien, dan doen we dat. Welk belang hebben wij bij het kappen?”, vraagt De Groot zich hardop af. ,,Wij willen juist waken voor ons groen. Elke kap is ontzettend jammer.”

Naast de digitale informatievoorziening vindt ook overleg plaats met de Milieugroep Bolsward. ,,Met hen bespreken we de gevoelige locaties”, gaat De Groot verder.

Over de mogelijke economische afwegingen is de ambtenaar duidelijk: ,,Wij hebben nog nooit bezuinigd op bomen. Het is zelfs zo dat we dit jaar evenveel terug planten als we kappen.”

Abma wil graag inzichtelijker hebben welke bomen tegen de vlakte gaan. ,,Maak foto’s en verzamel deze in een presentatie. Geef de gelegenheid om het te laten zien zodat mensen zich niet overrompeld voelen.”

Volgens De Groot is dit simpelweg niet altijd mogelijk. ,,Soms zit de rot in de boom. Dan is het moeilijk om daar een foto van te maken.”

Wel staat de gemeente altijd open voor het gesprek, legt de beleidsadviseur uit: ,,Alle wijk- en dorpsverenigingen krijgen een nieuwsbrief waarin de bomenkaart genoemd wordt. Daar staat ook de keuze of mensen nog vragen over een bepaalde kap hebben. Wij nemen alle tijd om met de vragensteller in gesprek te gaan. Als wij het niet kunnen uitleggen, doen we iets niet goed.”

Om in het voordeel van Abma te spreken: de veelgenoemde bomenkaart is qua uitleg in sommige gevallen best summier. ‘Boomconditie: matig’, ‘verhoogd risico’, ‘Motivatie: gevaar’ zijn vrij beknopte redenaties voor belangstellenden.

De missie van de Beschermgroep: zoveel mogelijk witte kruisen overspuiten met groene harten. Als symbool voor een geredde boom. ,,Maar wel met milieuvriendelijke verf”, benadrukt Abma.