Tweede hal De Vries Scheepsbouw Makkum ook goed voor de regio

MAKKUM - Na maanden van zorgvuldige voorbereiding is maandagmiddag op de werf van De Vries Scheepsbouw Makkum de eerste paal geslagen voor een nieuwe, tweede dokhal. De ceremoniële handeling werd verricht door Tom de Vries, Managing Director De Vries Groep. De werf koestert haar banden met Makkum en de regio. Buren, wethouders van Súdwest-Fryslân en vele andere relaties waren dan ook uitgenodigd om het glas te heffen.

De uitbreiding van De Vries Scheepsbouw Makkum verloopt fasegewijs. Eerst wordt de dokhal gebouwd. Deze is gereed in het najaar van 2019. De bouw van nieuwe kantoren en werkplaatsen volgt later. ,,Als familiebedrijf bouwen we niet voor het volgende kwartaal, maar voor de volgende generatie,” zegt directeur Sijbrand de Vries. ,,Een belangrijke, grote investering zoals deze helpt de toekomst veiligstellen. Met onze goed gevulde orderportefeuille durven we deze stap te nemen.”

Alhoewel de nieuwe hal kleiner is dan de bestaande, wordt het dok ruimer. ,,Hiermee komen we tegemoet aan de vraag naar grotere jachten”, zegt Sijbrand de Vries. De nieuwe kantoren en werkplaatsen komen tussen beide dokhallen. Twee karakteristieke gebouwen blijven bewaard: It Strânhûs (uit de 70-er jaren) en een voormalige interieurwerkplaats. Deze werkplaats herinnert aan de beginperiode van de werf en wordt in oude glorie hersteld.

Met een tweede dokhal kan er aan twee jachten tegelijkertijd gebouwd worden. Dit betekent meer continuïteit voor de werf. Schilders, pijpfitters, engineers; zij werken in verschillende stadia aan een jacht. Als de pijpfitter klaar is op het ene jacht, kan hij straks verder op het andere. Dat zorgt ook voor meer werkgelegenheid; het aantal vaste banen (gemeten in fte) gaat van 300 naar plusminus 375. ,,Daarnaast gaat de werf een groter beroep doen op toeleveranciers uit de regio”, besluit De Vries.

De nieuwe hal wordt 166 meter lang, 37 meter breed en 28 meter hoog.