Een virtueel rondje Bolsward met wethouder Gea Wielinga

BOLSWARD - Wethouder Gea Wielinga (CDA) heeft sinds de installatie van de nieuwe gemeenteraad nu een jaar de ‘agenda Bolsward’ in haar portefeuille. Hoe verging dat jaar? En wat staat er in de toekomst op de rol voor de stad? Tijd voor een virtueel rondje Bolsward. Over ‘het mooiste gebouw van Nederland’ en ‘de moeilijkste puzzel van haar bestuursperiode’.

Om de topografische logica vanuit Sneek aan te houden beginnen we langs de A7, aan de oostkant van de stad. Laad en Zaad om precies te zijn. Daar ging het afgelopen jaar na een lange aanloop het licht op groen voor de bouw van een tweede rijhal van Paardensportvereniging de Hanzeruiters.

Het maatschappelijke belang -met de komst van de rijhal is er ruimte voor lessen voor gehandicapten- overtuigde de gemeenteraad om in te stemmen met dit voorstel. ,,Het is een heel goed plan. Goed gedragen. Zij hebben goede spelers achter zich die dat steunen, ook financieel. En het is hartstikke mooi om die doelgroep te bedienen", complimenteert Wielinga het initiatief.

Via de rotonde waar sinds deze zomer het ‘fietskunstwerk’ staat (,,Dat vind ik leuke dingen") komen we aan bij wellicht het meest besproken stuk Bolsward. Het gebied rondom het sportcomplex. Een veelvoud aan plannen op een beperkte ruimte.

,,Ik denk dat dit de moeilijkste legpuzzel van deze bestuursperiode gaat worden", zegt de wethouder. ,,Maar we zijn goed in gesprek met alle partijen."

Om met het voetbal te beginnen.

,,SC Bolsward wil graag een extra kunstgrasveld. Of in ieder geval meer trainingscapaciteit. Deze wens staat ook best wel hoog op de prioriteitenlijst: er is nog één club die voor zou moeten gaan. En tegelijk kun je je ook afvragen of het niet zó florerend is dat je naar een heel andere locatie moet kijken, buiten de stadsgrenzen. Dan is de vraag: wat doe je nu? Ga je nu, zonder het tekort te doen, aan incidentpolitiek doen en de situatie hier oplossen terwijl je weet dat dat misschien wel kapitaalsvernietiging is over vijf jaar? Dat zijn puzzels waarbij je begrip moet hebben voor ieders situatie en waarbij je ook verder moet durven kijken. In Nijland is bijvoorbeeld een heel mooi complex dat lang niet volledig benut wordt. Dit alles moet ik meewegen bij de beoordeling van het plan dat SC Bolsward kort geleden heeft gepresenteerd.”

De Lidl dan. De Duitse supermarktketen wil zich al langer in Bolsward vestigen. Wat is de status?

,,Wij hebben een bureau ingeschakeld. Daarmee zijn wij aan het tekenen, ook samen met de Lidl, maar die puzzel is nog niet klaar. De Lidl had wel draagvlak, dus ik denk dat de kans groter is dat ‘ie er wel komt dan dat we weer tegen dingen aanlopen. Maar we zijn er nog niet uit.

Door naar zwembad Vitaloo.

De gemeenteraad van Súdwest-Fryslân heeft besloten het contract met exploitant Optisport niet te verlengen. Daardoor komt over twee jaar een einde aan die samenwerking. Dat betekent overigens geen sluiting. De markt is open voor belangstellenden. ,,Je weet niet hoe dat komt. Stel je voor dat daar een exploitant in komt die het zo kan opwaarderen dat het weer booming wordt, ook met de stadscamping, dan is dat ook mooi. Stel dat het uiteindelijk een aflopende zaak is doordat er niemand voor komt, dan heb je daar ook weer ruimte. Dat weten we niet."

En hoe lang blijven de ronkende lijnbussen nog af- en aanrijden naar de Remise? Of volgt snel het besluit voor verhuizing richting industrieterrein?

Ook hier geldt een lange juridische aanloop. De gemeente kreeg in 2014 al een omgevingsvergunning, maar na bezwaren door omwonenden werd deze door de rechter vernietigd. Súdwest ging in hoger beroep bij de Raad van State.

,,Daarin maken we wel stappen. De enige opdracht die de Raad van State ons meegaf was het geluidsaspect nader te motiveren. Dat hebben wij gedaan. De gemeenteraad moet daarover nog een besluit nemen, maar wij zien dat wel zitten. Alle andere bezwaren zijn afgewezen."

Dan op naar het ‘mooiste gebouw van Nederland’, met een korte tussenstop bij de Vleermuisfontein. Hoe kijkt de wethouder terug op het culturele geweld van afgelopen jaar?

,,Ik vind dat het hele jaar ontzettend geslaagd is. Ik hoop ook dat het een legacyheeft tot in de lengte van jaren. Het 11Foutains-project was een grote trekker. Wij kregen dat als cadeautje, maar wij hadden ook de spanning. Waar het komt en wat er komt is een hele grote mate van subjectiviteit. Daar vindt de hele wereld wat van, dus spraakmakend is het. Wij hebben het laten gebeuren. Je moet dan ook los durven laten. Het proces was goed geborgd."

Snel door naar het stadhuis, dat binnenkort in de steigers staat en wordt omgeturnd tot Historisch Centrum Westergo.

,,Ja, dat staat aan de vooravond om echt los te gaan. De bestemmingsplanprocedure is rond zonder bezwaren. Ondernemers hebben ook heel constructief meegedacht. We hebben nog steeds als streven dat we in 2019 kunnen beginnen, dat de eerste verhuizingen aan het eind van volgend jaar kunnen plaatsvinden en dat de opening in 2020 zal zijn. Het complete plaatje, inclusief de aanbestedingsprocedure, gaat nog een keer naar de raad."

,,Als je ziet hoe het inhoudelijke concept gepresenteerd wordt, dan vind ik het machtig mooi. En ik denk dat het een duurzaam concept is, dat het bestaansrecht heeft. Dat is niet voor niets zo ontstaan. In 2011 hebben we al geroepen: we moeten iets met dat pand. Het stadhuis in Bolsward vind ik het mooiste gebouw van Nederland. Dat durf ik overal hardop te zeggen; dat vind ik echt. Alleen de vraag is wel: hoe doe je dat? Houd je alleen het bestaande gebouw in ere? Of ga je daar veel meer omheen bouwen om het meer bestaansrecht te geven? Dat laatste vond ik wel spannend. Uiteindelijk hebben we wel na heel veel processen gedacht: dit is wel het beste wat je kunt doen. Met de bibliotheek en het archief. Een beetje een Tresoar-achtige functie. Die zekerheid heb je. Dat blijft altijd wel bestaan. Het wordt ook echt prachtig om te zien."

Tijd voor een uitstapje buiten de stadsgrenzen. Richting industrieterrein, om te beginnen. Wat is de speelruimte daar?

,,Als je op de vraag ingaat dan moet er ruimte komen. Punt. Dus daar zijn we ook heel druk mee bezig. Er is ook nog het vraagstuk wat nu heel actueel is: het Windpark Fryslân in het IJsselmeer. Daar moet een transformatorstation voor komen van drie hectare. Dat station kan alle elektrische capaciteit verwerken. Het Rijk gaat nu het veld in om te kijken waar dat kan. Moet je dat meer bij de Afsluitdijk proberen of moet dat hier in de buurt van Bolsward staan? Dat heeft wel ruimtelijke impact en creëert niet veel werkgelegenheid, maar ze hebben er wel geld voor over en misschien kun je daar weer iets mee ontwikkelen. De lasten, maar dan ook de lusten. Ik denk dat we begin volgend jaar stappen gaan maken om daar uitspraken over te krijgen."

We steken de weg over richting de Exmorraweg. Daar komt het nieuwe onderkomen van de buitendienst van de gemeente, eveneens een miljoenenproject. Waarom in Bolsward?

,,Dat lijkt me heel logisch en een hele mooie plek. Centraal in de gemeente, maar ook al een locatie die al goed functioneert, waar andere misschien iets gedateerd zijn of iets minder goed gelegen. De vraag is alleen nu: hoe ga je dat allemaal samen zo mooi mogelijk ontwikkelen."

,,De ontsluiting van Bolsward-west wordt ook anders”, doelt Wielinga op de mogelijke komst van een rotonde. Als de gemeenteraad hier in februari krediet voor beschikbaar stelt, kan de voorbereiding verder gaan. Súdwest hoopt in dat geval in 2020 te beginnen met die reconstructie.

Terug op de A7 is er nog het vraagstuk over een aquaduct in plaats van de Kruiswaterbrug. Hoe zit het daar mee en wat is de rol van het college?

,,Het is een rijksweg. Het Rijk zal het moeten willen en grotendeels moeten financieren. Het is een lange-adem-zaak, inderdaad, want het heeft geen prioriteit qua verkeersstroming, maar het is wel de enige brug die nog in de hele A7 ligt. Dus er zijn wel echt punten om het wel te willen. Dat gaat in stapjes. Onze eerste actie nu is: als je het maar op de agenda van het Rijk krijgt. Daar zijn we nu druk over aan het lobbyen en in gesprek. Dat is volgend jaar niet klaar, maar blijf het maar gewoon doen. Je hebt best wel een paar dingen om uit te leggen waarom het wel moet. Ik houd hoop."

Daarmee is het rondje Bolsward voltooid. Veel vraagstukken, veel vooruitzichten. ,,Er gebeurt nu ontzettend veel, en er staat nog veel te gebeuren. Tegelijkertijd moeten we ons ook realiseren dat niet alle wensen gehonoreerd kunnen worden, dat we prioriteiten moeten stellen. Zo eerlijk moet ik ook zijn.”