Stichting TheaterINEZiatief

Warns -  De voorlopige speellijst van "Op alle fronten: Lili Marleen & Lale Andersen" van TheaterINEZiatief, waaronder in Warns

13.01.2016 De Harmonie Leeuwarden 20:30 uur Bentacerazaal
15.01.2016 Podium Zuidhaege Assen 20:00 uur www.kunstxilo.nl
28.01.2016 Dorpscafé Baard 20:00 uur
15.04.2016 Dorpshuis Folsgare 20:00 uur
24.04.2016 De Spylder Warns 15.00 uur
06.05.2016 Kazematten museum Kornwerderzand 20:00 uur
07.05.2016 Kazematten museum Kornwerderzand 20:00 uur
03.06.2016 Werftheater Utrecht 20:00 uuur