Koekactie 2016 vogelwacht Bolsward en omstreken

Bolsward - De Vogelwacht Bolsward en omstreken houdt volgende week haar jaarlijkse koekactie.

Voor de Vogelwacht Bolsward e.o. is dit de belangrijkste bron van inkomsten. Van de opbrengst worden vele zaken en projecten gefinancierd, onder andere de jeugdfûgelwachtdei en jeugdmiddagen, project “vogels aan huis” (boeren-, gier- en huiszwaluw), nestkastenproject in Bolsward (ongeveer 100 stuks), wintervoedering van vogels rondom Bolsward en beschermingsplannen voor de zwarte stern. Een deel van de opbrengst van de koekactie gaat naar “De Fûgelpits”, “De Fûgelhelling”, “ en de commissie broedzorg. Ook de kosten van het maken van nieuwe nestkasten en het repareren van nestkastjes, en nestbeschermers, welke in de nazorgperiode worden gebruikt, worden uit deze middelen bekostigd. De Vogelwacht Bolsward e.o. zet zich in voor bescherming van de weidevogels in de nazorgperiode. Hierbij zijn ongeveer 74 wachters actief in 69 rayons bij ongeveer 116 veehouders en agrariërs. Het gaat om ruim 4300 hectare weide- en bouwland. De laatste jaren betrekt de Vogelwacht Bolsward e.o. de schooljeugd bij natuureducatie en weidevogelbescherming. Er zijn nu al zo’n 30 jeugdleden. Voor meer informatie over de Bolswarder Vogelwacht kunnen ggeïnteresseerden de website: www.vogelwachtbolsward.nl raadplegen.  Lid, nazorger, of donateur van de plaatselijke vogelwacht worden of kinderen die willen deelnemen aan de jeugdactiviteiten, kunnen zich aanmelden  via de emailadressen en/of telefoonnummers op de site.