Bekendmaking Himmelommer fan it Jier 2015

Hemelum -  Dorpsbelang Hemelum bestaat in 2016 100 jaar en dus luidde Hemelum tijdens de nieuwjaarsreceptie in een brûzende Begine op 2 januari jl. een speciaal jaar in.

Naast een aantal aanvullende festiviteiten op de jaarlijkse activiteitenkalender, wil het bestuur van Dorpsbelang Hemelum in het kader van het 100-jarig bestaan extra aandacht schenken aan de grote groep vrijwilligers die het dorp rijk is en aan de mensen die (nog) geen vrijwilliger zijn. Geheel volgens de traditie werd tijdens de nieuwjaarsreceptie een Hemelummer in het zonnetje is gezet. Dit jaar is dat Marian Visser die, vanwege haar jarenlange, vrijwillige inzet voor het dorp, met een meerderheid van stemmen is gekozen tot “Himmelommer fan it Jier 2015”. Voorzitter van Dorpsbelang Hemelum, Arjan Siersma, overhandigde Marian Visser de oorkonde (zie foto). In haar dankwoord benadrukte Marian Visser hoe belangrijk het voor een dorp is dat er vrijwilligers zijn. En vooral ook hoe leuk het is om als vrijwilliger bij je dorp betrokken te zijn. Ze sprak de wens uit dat er nog vele “Himmelommers fan it Jier” na haar zullen komen omdat er veel mensen zijn die veel voor het dorp doen, maar (nog) niet zo expliciet in het zonnetje zijn gezet. Tijdens de Nationale Vrijwilligersdag op 7 december hoopt het bestuur van Dorpsbelang Hemelum met alle vrijwilligers uit Hemelum terug te kijken op een jaar vol geslaagde activiteiten in en om het dorp, die dankzij de belangeloze inzet van dorpsgenoten tot stand zijn gekomen.