Rûntepetear van vanavond afgelast

Wommels - In verband met de slechte weersvoorspellingen gaat het rûntepetear van vanavond – 5 januari 2016 - niet door. Voorgesteld wordt de agendapunten, met uitzondering van het agendapunt vluchtenlingen, rechtstreeks in de volgende raadsvergadering te brengen.

Niet verstandig om rûntepetear door te laten gaan In overleg met de voorzitter van het rûntepetear en de voorzitter van de raad is besloten het rûntepetear van vanavond niet door te laten gaan. Dit is besloten naar aanleiding van de weersomstandigheden en de te verwachten weersomstandigheden. Er zijn zoveel mogelijk voorspellingen geraadpleegd. Die voorspellingen en de onderwerpen die op de agenda staan, leiden tot de conclusie dat het niet verstandig is de vergadering van vanavond door te laten gaan. Met de insprekers wordt contact opgenomen. Agendapunten rechtstreeks in raad Het voorstel is om het rûntepetear helemaal te laten vervallen en de punten rechtstreeks in de raadsvergadering van maandag 18 januari te brengen. Over de voorstellen kunnen dan vragen worden gesteld tijdens de meningsvormende raadsvergadering. Het agendapunt Vluchtelingenopvang en huisvesting, waarvoor zich ook insprekers hadden gemeld, komt op de agenda van het rûntepetear van maandag 1 februari.