Súdwest-Fryslân verlengt Stipejildregeling voor vrijwilligersinitiatieven

Bolsward - In Súdwest-Fryslân zetten veel inwoners zich vrijwillig in voor de mensen in hun eigen dorp of wijk. Súdwest-Fryslân waardeert dit enorm. Als gemeente willen we dit blijven stimuleren. Daarom bieden we inwoners die vrijwilligersactiviteiten organiseren een eenmalige financiële bijdrage. Súdwest-Fryslân verlengt deze regeling met een jaar.

Afgelopen jaar hebben elf vrijwilligersinitiatieven een financiële bijdrage gekregen. Voorbeelden van deze initiatieven zijn een handwerkcafé, een buurttuin en activiteiten op een zorgboerderij. Verschillende dorpen en wijken hebben aangegeven in 2016 aan de slag te gaan met een nieuw vrijwilligersinitiatief. Zij komen binnenkort met een verzoek voor een financiële bijdrage. Hoe werkt het? Stipejild is een financiële bijdrage voor vrijwilligersinitiatieven om de sociale samenhang in dorpen of wijken te verbeteren. Denkt u aan bijvoorbeeld het opzetten van een wijkteam van vrijwilligers of het organiseren van een ouderensoos. Komt uw idee in aanmerking voor Mei-inoar Stipejild? U kunt  Stipejild krijgen voor uw idee als: - het een nieuw initiatief is voor uw stad, dorp of wijk - het initiatief de eigen kracht van de bewoners stimuleert en versterkt - er draagvlak voor het idee is in uw stad, dorp of wijk - u en andere bewoners een bijdrage leveren aan het initiatief. Bijvoorbeeld door inzet, middelen of geld. Hoe vraagt u Mei-inoar Stipejild aan? U kunt het algemene telefoonnummer 14 0515 bellen of uw idee mailen naar stipejild@sudwestfryslan.nl. Vervolgens maken wij een afspraak met u om het initiatief te bespreken.