Philadelphia zoekt vrijwilligers die kunnen bijdragen aan een volwaardig bestaan

Bolsward -  Samen een kopje koffie drinken, naar de winkel gaan, een filmpje pakken of naar het zwembad gaan. Voor de meeste mensen de normaalste zaak van de wereld, maar niet voor mensen met een verstandelijke beperking. Terwijl ook voor deze mensen, die vaak wat meer moeite hebben met het leggen van sociale contacten en deelnemen aan de maatschappij, dit soort alledaagse activiteiten zo ontzettend belangrijk zijn. Omdat de begeleiders er te weinig tijd voor hebben, zoekt Stichting Philadelphia in Bolsward vrijwilligers die een bijdrage willen leveren aan de kwaliteit van leven voor hun bewoners.

Philadelphia heeft twee woonlocaties in Bolsward waar 24-uurs zorg wordt geboden aan in totaal 36 bewoners. Het speerpunt van de stichting is om gelukkige bewoners te hebben die het beste uit zichzelf kunnen halen. Locatiemanager Alex de Jong vertelt dat door de participerende samenleving de zorg steeds duurder wordt en begeleiders steeds minder toe komen aan sociale activiteiten. ,,Wat we eigenlijk zoeken zijn maatjes voor onze bewoners om hun sociale leven te versterken en het netwerk te vergroten. Een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld twee oudere dames die hier iedere woensdag voor twaalf bewoners een eetcafé organiseren. Samen koken, eten, praten opruimen. Vooral als het netwerk van een bewoner klein is, schieten een op een momenten er vaak bij in. Je kunt iemand al een groot plezier doen door af en toe eens een wandelingetje te gaan maken." Annette Spin, aandachtsfunctionaris voor de vrijwilligers, voegt er aan toe dat het bewoners echt gelukkig maakt als vrijwilligers komen. ,,Je ziet de mensen helemaal glunderen. Even die aandacht, even er uit. Zo hebben we een bewoner die op aqua joggen zit en iedere week wordt opgehaald en teruggebracht door iemand uit de zwemgroep. Als dit niet zou worden gedaan, zou deze bewoner niet meer naar het aqua joggen kunnen. Wij vinden het heel belangrijk dat ook de vrijwilligers plezier beleven aan de activiteiten. Daarom benadrukken we ook altijd dat een vrijwilliger dingen moet gaan doen die aansluiten bij de eigen interesse. Ook de tijd die iemand wil besteden is helemaal persoonsafhankelijk. Het kan variëren van een half uur tot meerdere keren per week. Philadelphia biedt vrijwilligers de mogelijkheid om cursussen te volgen en zorgt voor verzekeringen. Mooie mogelijkheid voor bijvoorbeeld scholieren om ervaring op te doen, maar ook erg leuk voor mensen die naast hun werk of als vrijetijdsbesteding, iets nuttigs willen doen voor een medemens. Daarnaast is het gewoon heel erg leuk om een bijdrage te leveren aan volwaardig bestaan." Voor meer informatie of om aan te melden als vrijwilliger kan contact worden opgenomen met Annette via: a.spin@philadelphia.nl Petra de Wijn