Week van Gebed 2016 in Koudum

Koudum - De Evangelische Alliantie (EA) houdt van 17-24 januari opnieuw de Week van Gebed. Het thema is ‘Het woord is aan jou’. Het materiaal van de week van gebed komt uit Letland en heeft als uitgangspunt de tekst `Geroepen om de machtige daden van de Heer te verkondigen` Het thema is gebaseerd op de Bijbeltekst uit 1 Petr. 2 : 9. Petrus heeft die woorden ooit uitgesproken in de nog jonge gemeente in Rome.

Christenen in Nederland komen in de Week van Gebed rondom dit thema samen voor bezinning en gebed voor elkaar, ons land en voor de nood in de wereld. Ook in Koudum zijn er bijeenkomsten in het kader van de week van gebed, Ieder die mee wil bidden is hartelijk welkom. De gebedsweek is een initiatief van de Evangelische Alliantie, een landelijk samenwerkingsverband van christenen, kerken en organisaties. Zowel landelijk als lokaal is er samenwerking met de Raad van Kerken. In de zondagmorgendienst van 17 januari is de start van de week van gebed om 10.00 uur. De gebedssamenkomsten in Koudum vinden plaats op maandag 18, woensdag 20 en vrijdag 22 januari in Het Baken aan de Nieuweweg te Koudum van 19.30 uur – 20.30 uur. Voor meer informatie kunt u kijken op www.weekvangebed.nl of www.baptisten-zuidwesthoek.nl