Presentatie Platform Bolsward

Bolsward - Platform Bolsward is vandaag officieel gepresenteerd in de vierschaar van het Stadhuis in Bolsward.

Platform Bolsward is een initiatief van burgers, bedrijfsleven en stadsbelang in Bolsward om als behartiger van het Bolswards belang te gaan fungeren binnen overstijgende maatschappelijke thema´s zoals infrastructuur, wonen, cultuur, economie, toerisme, onderwijs etc. Zij is aanspreekpunt voor bewoners en instanties binnen en buiten Bolsward, om besluitvorming binnen processen op gang te helpen, aan te jagen en daadwerkelijk te realiseren. Als rechtsvorm wordt eerst gekozen voor een Stichting welke mettertijd over kan gaan in een coöperatie of vereniging. Het bestuur van Platform Bolsward bestaat uit personen, die enige affiniteit hebben met de thematiek. Als rechtsvorm wordt eerst gekozen voor een Stichting welke mettertijd over kan gaan in een coöperatie of vereniging. Het bestuur van Platform Bolsward bestaat uit personen, die enige affiniteit hebben met de thematiek.