Koekactie Vogelwacht Bolsward e.o.

Bolsward -  Leden van Vogelwacht Bolsward e.o. gaan deze week weer langs de deuren om koek tenverkopen. Voor de Vogelwacht Bolsward e.o. is dit de belangrijkste bron van inkomsten. Van den opbrengst worden vele zaken en projecten gefinancierd.

Onder andere de jeugdfûgelwachtdei en jeugdmiddagen, het project 'vogels aan huis' (boeren-, gier- en huiszwaluw), het nestkastenproject in Bolsward (ongeveer 100 stuks), wintervoedering van vogels rondom Bolsward en beschermingsplannen voor de zwarte stern. Een deel van de opbrengst van de koekactie gaat naar 'De Fûgelpit'”, 'De Fûgelhelling', en de commissie broedzorg. Ook de kosten van het maken van nieuwe nestkasten en het repareren van nestkastjes en nestbeschermers die in de nazorgperiode worden gebruikt, worden uit de opbrengst van de koekactie bekostigd. De Vogelwacht Bolsward e.o. zet zich ook in voor bescherming van de weidevogels in de nazorgperiode. Hierbij zijn ongeveer 74 wachters actief in 69 rayons bij ongeveer 116 veehouders en agrariërs. Het gaat om ruim 4300 hectare weide- en bouwland. De Vogelwacht Bolsward e.o. is opgericht op 28 februari 1947 en is aangesloten bij de Bond van Friese Vogelwachten. De vereniging telt 388 leden. Naast de telling en bescherming van weidevogels houdt de Vogelwacht zich bezig met een breed scala aan activiteiten op vogel- en natuurgebied. De laatste jaren betrekt de Vogelwacht Bolsward e.o. de schooljeugd bij natuureducatie en weidevogelbescherming. Vogelwacht Bolsward e.o. heeft een eigen jeugdvogelwacht met ongeveer 30 jeugdleden. Zij zetten zich onder andere in voor het bijhouden en verzorgen van nestkasten, eendenkorven en voederplaatsen. Voor meer informatie of aanmelden zie: www.vogelwachtbolsward.nl Petra de Wijn