Platform Bolsward officieel gepresenteerd in Vierschaar

Bolsward - In een goed gevulde vierschaar van het stadhuis heeft Platform Bolsward zich afgelopen donderdagmiddag officieel gepresenteerd aan de Bolswarder samenleving. Platform Bolsward heeft als doel om de betrokkenheid van de inwoners van de stad te versterken en Bolsward sterk op de kaart te zetten.

Dit wil het platform realiseren door als aanspreekpunt te fungeren en processen op gang te brengen om samen tot oplossingen en besluiten te komen. Het is geen extra bestuurslaag, neemt geen standpunten in, maar wil wel discussies op gang brengen. Inwoners kunnen ideeën en initiatieven aandragen bij het platform, dat vervolgens betrokken partijen aan tafel gaat uitnodigen. Het platform is tot stand gekomen tijdens een aantal sessies waarbij de aanwezigen konden aangeven wie zij een geschikte kandidaat vonden voor een bepaalde thematiek. Dat heeft geresulteerd in  Sjoerd IJdema: Sport en recreatie, Daniel Nauta: Cultuur, Debbie Nota: Wonen, Jan van Feen: Onderwijs & Welzijn, Gaby Broekhuijsen: Economie, Sandra van Assen: Infrastructuur, Jan Kroon: merk en markteting. Het thema 'toerisme' is nog vacant. De gemeente juicht het Platform Bolsward toe en wethouder Maarten Offinga gaf tijdens de presentatie aan blij te zijn met het platform tegenover zich. Hij werd door initiatiefnemer van het eerste uur Klaas Sietse Spoelstra, die deze middag de presentatie ook voor zijn rekening nam, er op geattendeerd dat de essentie juist is dat het platform naast de gemeente wil staan en niet tegenover. Klaas Toering , opsteller van het onderzoeksrapport 'Boalsert Foarût' en ook vanaf het begin betrokken bij het platform, licht in een reactie toe dat het platform vooral pro-actief aan de gang wil.,,Waar staan we als stad, waar willen we naar toe en welke aspecten spelen er mee. Dit zullen de vragen zijn die de hoofdrol spelen en waar we mee aan de gang gaan. Met andere woorden, een visie ontwikkelen. Daarnaast vindt het platform het belangrijk dat de stad weer zelf gaat spreken en niet achteroverleunt met kritiek op de gemeente en andere partijen. Platform Bolsward is niet per definitie een spreekbuis richting gemeente, al zal die wel regelmatig een van de betrokken partijenzijn. Het kan ook gaan om processen die zich binnen onze stad af spelen en waarbij de gemeente geen rol hoeft te spelen, bijvoorbeeld op het gebied van leefbaarheid. Het platform is zeker niet van plan om zich te gaan bemoeien met zaken die goed lopen, maar wel bij knelpunten waarbij meerdere partijen betrokken zijn. Zanger Rein Vallinga werd na de presentatie verkeerd aangekondigd met het lied 'Ons stadsie'. De zanger zingt namelijk over 'Mien stadsie'. Maar eigenlijk is dat de essentie van alles; dat de Bolswarders trots zijn en inzet tonen voor ons stadsie." Petra de Wijn